Hero grovfoderekskursion 2021

Kvæg

Tag med på Grovfoderekskursion 15. juni

Årets Grovfoderekskursion foregår hos to værter i det sønderjyske, hvor fokus er på høj mælkeydelse og kvalitetsbevidst foderforsyning fra grovfodermarken med lavest muligt input.

Årets Grovfoderekskursion, som arrangeres på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, holdes i år hos to sønderjyske landmænd i Ribe-området. Turen går til Mads Stokholm Pedersen og Svend Ebsen Schøler, som begge kan være stolte af at vise deres bedrifter frem. I år er der stort fokus på ko-komfort, pasning og fodring med deraf følgende høj mælkeydelse.

Programmet er sprængfyldt med ny viden og praktisk erfaring inden for foderproduktion og fodring, der umiddelbart kan tages med hjem og bruges på egen bedrift.

Høj ydelse hos køerne ved simpel pasning

Turen starter hos Mads Stokholm Pedersen, der har 455 årskøer og driver 370 ha. hovedsageligt med grovfoder og vårbyg. Mads har stor interesse for kvægavl og følger med i alt hvad, der rører sig inden for Holstein-kvæg. Denne interesse bærer frugt, da besætningen i øjeblikket er indehaver af Danmarks højeste livsydelse på knap 60.000 kg EKM.

Hertil kommer, at besætningens ydelse de seneste 4 år har ligget blandt de 10 højestydende i ydelseskontrollens opgørelser. På staldsessionerne kan du høre om, hvordan man planlægger, fodrer og passer besætningen ud fra princippet ”keep it simple”.

Der vil være fokus på management og ledelse, parvis opstaldning af kalve, arbejdsmiljø med demo af exo-skeletter og god kommunikation med udenlandske medarbejdere.

Fokus på såteknik og udstyr til isåning

På marksessionerne hos Mads Stokholm Pedersen er der fokus på bl.a. såteknik og udstyr til isåning af kløvergræs med henblik på forlængelse af græsmarkernes levetid. Her vil en række maskinleverandører demonstrere de seneste nyheder af såmaskiner til isåning. Hvis græsmarkernes levetid ved isåning kan forlænges, vil det gavne både klima såvel som økonomien på bedriften.

Derudover er der fokus på pløjefri dyrkning af majs med demonstration af harvetyper, pakkevalser og spidser.

Demonstration af ny gyllenedfælder

Endelig demonstreres en nyudviklet nedfælder til placeret gylle i majs. Nedfælderen er udviklet i et samarbejde mellem SEGES, Aarhus Universitet, DMOGE, Samson og Varde Maskinstation.

Målet har været at udvikle en nedfælder, der kan placere gyllen optimalt i forhold til majsens vækst. Placeret gylle bliver mere og mere aktuelt i en tid, hvor flere bedrifter bliver begrænset i, hvor meget startgødning der kan anvendes til dyrkning af majs som følge af nye fosforlofter.

Fokus på optimering af mælkeproduktionen med kg EKM pr. malkerobot

Når sessionerne er færdige hos Mads Stokholm Pedersen, går turen videre til Svend Ebsen Schøler, der driver en bedrift med 372 årskøer og 287 ha.

Bedriften, der ligeledes har en høj ydelse, malker køerne med 5 Lely-robotter. Der sættes fokus på optimering af mælkeproduktionen med vægt på robotternes kapacitet, altså kg EKM pr. robot frem for kg EKM pr. årsko.

Derudover vil der på staldsessioner være fokus på smittebeskyttelse ved gyllehåndtering samt proteinniveau i foderrationen med demonstration af nyheder til styring af foderrationens sammensætning.

Demonstration af nye såmaskiner og rivetyper

I marksessionerne demonstreres såmaskiner til etablering af kløvergræs og rivetyper til sammenrivning, og der er også fokus på majsdyrkning, bl.a. uden gylle efter kløvergræs, bedre startgødning og ny teknik til radsåning af efterafgrøder i majs.

Tilmelding til Grovfoderekskursionen åbner midt i maj måned. Den afholdes i henhold til gældende COVID-19-restriktioner.

Læs mere om programmet og tilmelding her.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 9, 2021

Vil du vide mere?

Støttet af