Kvæg

Klimavenlig produktion og plus på bundlinjen går hånd i hånd på Kuhr Hedegård

Klimavenlig mælkeproduktion er vigtigt for erhvervets omdømme og eksistensberettigelse. Men mange energi- og miljøvenlige tiltag er også en fordel for bundlinjen, konstaterer ejerne af Kuhr Hedegård.

”Klimavenlig produktion er jo bare et moderne ord for at gøre tingene så rationelt og energibesparende som muligt”.
Sådan lyder det konstaterende fra mælkeproducent Heine Kuhr, der sammen med sin bror Michael og deres far, driver Kuhr Hedegård ved Rødkærsbro. Gården omfatter 600 Dansk Holstein, opfed-ning af de ca. 400 kalve, som driften giver, et biogasanlæg og tre vindmøller.

Og rationelt og energibesparende er driften af Kuhr Hedegård. I en sådan grad, at den iflg. Heine ud fra Arlas klimatjek ligger som en af de bedrifter med det laveste klimaaftryk i landet. Og selvom de – som bror Michael udtrykker det – ikke går rundt og svinger en grøn klimahat hele dagen – så er de både glade og stolte over at have en klimavenlig produktion.

”Selvfølgelig skal vi være klimaeffektive i forhold til det, vi producerer. Klimadagsordenen er kom-met for at blive, og jeg er da blevet meget opmærksom på vores ’licence to produce’. Hvis vi ikke tager hensyn til vores omgivelser, bliver vores muligheder for at producere mere besværlige. Og der er mange energi- og miljøvenlige tiltag, der også er en fordel for vores bundlinje,” forklarer Heine.

Automatisk foderanlæg og høj fodereffektivitet

Med en høj fodereffektivitet, får man højt out-put for mindre input. På Kuhr Hedegård er køerne derfor inddelt i tre hold: Nykælvere, højtydende og lavtydende.
 
”Med automatisk fodersystem, som udfodrer tre forskellige rationer, kan vi ramme køernes behov meget nøjagtigt,” forklarer Heine.

Og netop det differentierede energiniveau giver en høj fodereffektivitet, nemlig godt 100 pct. Det automatiske foderanlæg bidrager desuden med en væsentlig energibesparelse, fordi der ikke går diesel til at blande foder.

Ejere af Kuhr Hedegård

Heine og Michael Kuhr.

Energieffektivt malkeanlæg

I malkestalden er et energitungt gammelt system skiftet ud med mere nutidige frekvensstyrede vacuumpumper.

”Vi skiftede det faktisk, før det gamle var slidt ned, fordi vi kunne søge miljøteknologipuljen,” fortæl-ler Heine og tilføjer, at de fik 40 pct. i tilskud.

”Mange af de ting, vi har gjort, har været for at spare omkostninger. Det har været med til at skubbe mange overvejelser igennem. Og i forhold til klima, har det været win-win,” forklarer han.

”Selvfølgelig skal vi være klimaeffektive i forhold til det, vi producerer. Klimadagsordenen er kommet for at blive, og jeg er da blevet meget opmærksom på vores ’licence to produce”.
Mælkeproducent Heine Kuhr

 

Jordfordeling og reduceret jordbearbejdning

På Kuhr Hedegård varetager de selv al markarbejdet.
”På den måde er vi sikre på, at vi kan få gjort tingene på det rigtige tidspunkt, så vi opnår det bedst mulige grovfoder, som jo bidrager til den høje fodereffektivitet,” forklarer Michael.

”I forhold til markarbejdet er vi desuden i gang med at opjustere omfanget af reduceret jordbear-bejdning. Det betyder, at vi bruger mindre brændstof,” tilføjer han.

De to brødre har også arbejdet på at opnå en bedre jordfordeling med naboerne, fordi en hensigts-mæssig arrondering også har stor betydning for dieselforbruget.

Eget biogasanlæg

Bedriften har eget biogasanlæg. Og det giver ifølge Michael rigtig god mening.
”Jeg synes, der er god synergi i biogasanlæg og mælkeproduktion. Koen har udnyttet noget af energien i foderet, men der er masser af energi tilbage i det tungt omsættelige,” forklarer han.  
Biomassen skal ikke køres til og fra, og anlægget har derfor ikke så stor transportbelastning, som de større fællesanlæg. Sammenlagt afleverer bedriften mere energi, end den forbruger.

”Andre køber altså vores grønne strøm, som så ikke skal produceres fossilt andre steder,” forklarer Heine. Han tilføjer at biogasanlægget er etableret ud fra et økonomisk incitament, men at det også føles godt, at det gavner klimaet. ”Jeg er da stolt over at kunne fortælle den historie,” smiler han.

Alt i alt er de to omkostningsbevidste brødre stolte over deres klimavenlige produktion.
”Det hænger jo sammen. Det giver både positiv omtale og bedre økonomi,” konstaterer Michael. ”Og vi ville jo ikke have det godt med ikke at behandle vores klode ordentligt,” slutter han.

Denne artikel har været bragt i KvægNyt nr. 14, 2020

Vil du vide mere?

Støttet af