Grise, Økonomi og ledelse

Brancheanalyse for produktivitet i 2022 i udsnit af besætninger som brugte DanBred-genetik

Resumé

Notat 2322: Brancheanalyse for besætninger, som anvendte DanBred-genetik, viste fra 2021 til 2022 fremgang i produktivitet for sobesætninger fra 34,4 til 34,6 fravænnede grise pr. årsso, når der ses på det vægtede gennemsnit.

Gennemsnittet af top 5-sobesætninger, som anvendte DanBred-genetik fravænnede 42,0 grise pr. årsso, top 5-smågrise- og slagtegrisebesætninger havde en reference-daglig tilvækst på henholdsvis 539 gram og 1.128 gram pr. dag. Reference-foderforbruget for top 5-slagtegrisebesætninger, der anvendte DanBred-genetik, var 2,48 FEsv/kg tilvækst. Estimaterne for produktiviteten for smågrise og slagtegrise var dog behæftet med en vis usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. Til trods for det lave antal besætninger, viste top-5 meget høj produktivitet.

Productivity on selected DanBread farms 2022

Productivity on sow farms using DanBred genetics improved from 34.4 to 34.6 weaned pigs/sow/year from 2021 to 2022 when looking at the weighted average.

Vil du vide mere?

Støttet af