Ledelsesmodeller og - værktøjer

I Fokuseret Ledelse indgår seks ledelsesmodeller, der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet, og bidrage til kvalificering af aktiviteterne i handlingsplaner.

Der er også link til ledelsesværktøjer der understøtter aktiviteterne i handlingsplanerne.

Baggrund
I Fokuseret Ledelse indgår seks ledelsesmodeller, der kan underbygge de diskussioner, der opstår under forløbet og bidrage til kvalificering af aktiviteterne i handlingsplanerne.

Ledelsesmodeller
Til hver af de fire hovedområder i Fokuseret Ledelse er tilknyttet en eller flere ledelsesmodeller. Du kan bruge en af de seks modeller i følgende situationer sammen med landmanden:

 • Vil du have overblik og kunne handle på alle de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer, der er på et landbrug?
  Med Paradoksledelse får du indsigt i de ofte modsætningsfyldte ledelsesopgaver, der er i en virksomhed
 • Ønsker du at få udpeget de ledelsesmæssige områder, som trænger til ekstra opmærksomhed i forhold til medarbejderne?
  Med Chefhjulet får du overblik over de ledelsesopgaver, der skal gennemløbes, fra I begynder på en ny strategi eller handlingsplan til at nye tiltag er fast forankret som rutiner og standarder på bedriften
 • Ønsker du, at være en autentisk leder og en god rollemodel for dine medarbejdere?
  Modellen for Autentisk ledelse giver dig indsigt i, hvordan din personlighed og dine værdier kan få indflydelse på de fælles handlinger
 • Ønsker du at dit netværk og dine interessenter er en støtte for dig, når du skal udvikle og skabe en bedre bundlinje i din virksomhed?
  Så støtter modellen for Netværk og interessenter dig i finde ud af, hvem dine interessenter er og hvilke netværk du kan bruge
 • Ønsker du virksomheden skal udvikle sig ad nye veje?
  Så støtter modellen for Innovation dig i at undersøge, planlægge og implementere nye vækstmuligheder i din virksomhed
 • Ønsker du, at det du har planlagt og aftalt skal føres ud i livet?
  Med modellen for Eksekvering får du mulighed for at sætte fokus på, hvad der skal til for, at du får eksekveret og ting til at ske. Det kan være at føre en strategi ud i livet, men også at tingene bliver gjort til tiden og som aftalt, i dagligdagen.


Overblik: Modellernes bidrag til at forstå de ændringer der kan være nødvendige for at løfte ledelsen

Nyttige sider med både værktøjer og inspiration
Her kan du søge inspiration til arbejdet med Strategi.

Find værktøjer og inspiration til produkt- og procesinnovation på Forretningsudvikling

Bliv inspireret af mulighederne i en Mentorordning i landbruget.

Læs om Produktions- og økonomistyring

Hvis du vil vide mere om ledelse på taktisk niveau (Lean) Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter.

Blive klogere på ledelse af medarbejdere:
Bruger du Kurs, Koordinering og Commitment i dag?
GROW handler om dialog der udvikler
Den gode dialog med medarbejderne udvikler virksomheden

Personlig udvikling via brug af dialogværktøjet LifeTime Strategi.

Udarbejdelse af interessentanalyse:
Læs mere om, hvordan du og din rådgiver arbejder bedst med Interessentanalysen (pdf)
Download skabelon til Interessentanalysen (word)

Læs mere om autentisk ledelse:
Få endnu større gennemslagskraft som leder (pdf)

Følgende værktøjer er benyttet i de første rådgivningsforløb med udgangspunkt i Fokuseret Ledelse:
Udvidet SWOT/situationsanalyse
Den strategiske intention
Afdækning af visionen
Bølgemodellen
LifeTime Strategi
Mentorordning
Greiners model for virksomhedens livscyklus
Værktøjet Medarbejderafklaring (GROW)
Strategiværktøjer
KKC (kurs, koordinering, commitment)

Besøg også:


Ledelse af
virksomheden

Værktøj
Landmænd

Procescærktøj
Rådgiver

Inspiration
til din ledelse