Budgetopfølgning - Værktøjskasse

$name

Det primære værktøj er Ø90 budgetopfølgning, der er en del den samlede Ø90-pakke.

Her finder du en række hjælpeværktøjer til Budget i form af regneark, vejledninger, skabeloner og Best Practice. Hjælpeværktøjerne kan anvendes i forbindelse med indtastning af intern omsætning, efterposteringer og balance for opfølgningsperioderne (kolonne 2).

Værktøjer 

 

Farmtal Online
IT program med generel information om fakturerede priser og kalkuler for de væsentligste landbrugsprodukter og produktionsmidler.

Værktøjer til fremskaffelse af statusoplysninger 
Regneark til beregning ved opgørelse af og kontrol af statusværdier og supplerende oplysninger til årsrapporten 2015
- kan også anvendes med budgetopfølgning og råbalance.
Bemærk ny mulighed for at kontrollere foderafstemning på kvæg og svinebedrifter via overførsel af data fra RegnskabsDataBank.

Vejledninger 

  

Ø90 Budgetopfølgning vejledning
Find her link og hjælp til Ø90 og Ø90 Budgetopfølgning.

Best Practice 

 

God budgetpraksis i DLBR
Få faglig vejledning i bogen God budgetpraksis i DLBR – afsnit 18.

Best Practice - Budget og -opfølgning på resultat
En gruppe DLBR virksomheder har givet deres bud på best practice for budget og opfølgning på det økonomiske resultat. De har samlet en række værktøjer og anbefalinger inden for de områder, der typisk sætter en stopper for at indføre opfølgning på resultat, og du får et bud på, hvordan I implementerer jeres egen best practice for Budget og opfølgning på resultat.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.