Grise, Økonomi og ledelse

Landsgennemsnit for produktivitet i produktionen af grise i 2021

Resumé

Notat 2204: For smågrisebesætninger blev set fremgang i produktiviteten. For sohold blev der set en marginal fremgang i produktiviteten, mens der ikke blev set fremgang for slagtegrisebesætninger. Der blev fundet en stigende dødelighed for alle dyregrupper. Sobesætningerne fravænnede i gennemsnit 34,0 grise pr. årsso til trods for en let tilbagegang i nøgletal for reproduktion og dødelighed. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse var på niveau med seneste 2 år og den totale pattegrisedødelighed var 23,4 %, hvilket var en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 2020.

National average productivity of Danish pig farms 2021

In 2021, productivity for weaned pigs improved; sow productivity improved marginally and finisher production remained at 2020 levels. All categories experienced an increase in mortality rates.

Vil du vide mere?

Støttet af