Planter, Kvæg

Danmarks undtagelse fra nitratdirektivet er forlænget til 31. juli 2024

Kvægundtagelsen er forlænget fire år.

Som det fremgår af pressemeddelelsen fra Fødevare- og Miljøministeriet er Danmarks undtagelse til, at der på kvægbrug må udbringes op til 230 kg kvælstof i husdyrgødning pr. ha under forudsætning af, at en række betingelser vedrørende afgrødevalg mv. overholdes, forlænget frem til 31. juli 2024. 

Betingelserne for at opfylde kravet til at kunne anvende undtagelsesreglen er uændrede i forhold til de tidligere undtagelsesbestemmelser. Kravene fremgår af bilag 2 i bekendtgørelse nr. 904 af 16/06/2020: Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

Vil du vide mere?

Støttet af