Grise

Pilotstudie viser, at der går 1-2 timer før pattegrise indtager råmælk

Resumé 

Erfaring 2202: To pilotstudier understregede vigtigheden af at sikre råmælk til grise i store kuld. Pattegrisene fik tilsyneladende råmælk nok til at dække behovet for antistoffer, men udfordringen var at sikre pattegrisene nok energi efter fødsel. Første skridt på vejen er at sikre, at alle søerne som minimum har 13 funktionelle patter. Næste step, når faringen er i gang, er, at pattegrisene sikres nok råmælk enten ved at splitmalke kuldet eller ved løbende at fjerne de pattegrise, som har drukket nok råmælk.

Pilotstudierne viste, at pattegrisene i gennemsnit indtog 226 gram råmælk fra fødsel og indtil kuldudjævning. Der gik 1-2 timer efter fødslen, før pattegrisene havde råmælk i maven, og det tog 4,5 timer fra faringens start til alle soens patter var optaget af en pattegris. Resultaterne fra nærværende to pilotstudier viste, at pattegrises råmælksindtagelse var lavere og at pattegrisene startede med at drikke råmælk længere tid efter fødsel end set i tidligere studier. Dette til trods for, at stort set alle pattegrisene i pilotstudie 1 blev født mere vitale end set tidligere.

Ovenstående konklusioner og anbefalinger bygger på to pilotstudier, som SEGES Innovation har gennemført for at svare på følgende spørgsmål:

  1. Pilotstudie 1. Hvor lang tid går der, før alle soens patter er optaget af en pattegris?
  2. Pilotstudie 2. Hvor lang tid går der, før pattegrise indtager råmælk?

I pilotstudie 1 indgik data fra 28 søers faringsforløb. Antallet af funktionelle kirtler samt fødselstidspunkt for hver enkelt pattegris og om pattegrisen var født død eller levende samt om pattegrisen var født med hjælp, blev registreret. Det blev opgjort, hvornår der var født levende grise svarende til antallet af funktionelle kirtler hos soen.

I pilotstudie 2 indgik data fra 4 kuld fra fødslen af første pattegris indtil kuldudjævning. Pattegrisenes fødselstidspunkt, om pattegrisen var død eller levende, født med hjælp, vitalitet, fødselsvægt, samt tilvækst fra fødsel til kuldudjævning blev registreret. Pattegrisene blev scannet for råmælk i maven 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 timer efter fødsel, indtil der blev observeret råmælk i maven. Pattegrisenes råmælksindtag fra fødsel og indtil kuldudjævning blev efterfølgende beregnet.

Hovedkonklusion

Der gik 1-2 timer efter fødslen, før pattegrisene havde råmælk i maven, og det tog 4,5 timer fra faringens start til alle soens patter var optaget af en pattegris. Pattegrisenes råmælksindtagelse var lavere end set i tidligere forsøg. Med stigende kuldstørrelse bliver sikring af råmælk og energi fortsat en udfordring, som kræver fokus.

Vil du vide mere?

Støttet af