Økonomi og ledelse

Sådan sikrer du en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning for din bedrift i fremtiden

Husk at indtænkte nye muligheder for tæt opfølgning på din landbrugsproduktion, når du udarbejder dit budget for bedriften for det kommende år. Få vores anbefalinger til, hvordan du gør det bedst.

Driftsgrensanalyse, Business Check, Dashboard, E-overblik, Grovfoder 4.0, CropManager og Lagerstyring. Aldrig før har der været så mange opfølgningsværktøjer, og nye er på vej. 

Som landmand vil du i fremtiden opleve at skulle vælge, hvilke værktøjer der passer bedst til styringen af din virksomhed, så du får en hurtigere og tættere opfølgning på bedriftens produktion og økonomi.

Præcise registreringer og bogføring er afgørende for din opfølgning på bedriften

Intet it-værktøj er dog bedre end de data, det bygger på. Derfor er det altafgørende, at dine registreringer i produktionen og bogføring altid er præcise og ajourført. Når det kommer til opgørelse af resultatet i marken, anbefaler vi derfor udbytteregistreringer samt registreringer af forbrug og maskinhandlinger, enten i MarkOnline, CropManager eller FarmTracking.
Udklip af Dashboard, der giver overblik og mulighed for hurtig opfølgning på produktionen.

Udklip af Dashboard, der giver overblik og mulighed for hurtig opfølgning på produktionen. 

Tag stilling til, hvor specificeret din bogføring skal være for det kommende år

Når efteråret banker på døren, skal mange bedrifter i gang med at udarbejde budgettet for det kommende år. Og det er her, du skal beslutte dig for, hvilken specifikationsgrad du vil have i bogføringen for bedst at kunne lave en økonomisk opfølgning i det kommende år, der giver mening på netop din bedrift.

På kvægbedrifter med grovfoderproduktion anbefaler vi, at der laves opdelte driftsgrensanalyser på græs og majs samt øvrigt grovfoder og salgsafgrøder. Det kræver, at der registreres en produktionsgrenskode i Ø90 på hver omkostningslinje i forbindelse med bogføringen. Ligeledes kræver det en korrekt fordeling af tidsforbrug, kapacitetsomkostninger og vedligehold af maskiner på de enkelte afgrøder. Her kan det være en stor hjælp at få udarbejdet en FMS-analyse forud for fordelingen.

Det kan imidlertid også være svært at opdele fakturaer nøjagtigt fra eksempelvis maskinstationer og fordele omkostninger på ydelser, der bruges på tværs af alle afgrøder. Men det kan være en stor hjælp, hvis ejendomskontoplanen tilrettes eller udvides på forhånd i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, så det hele er på plads, inden bogføring og opfølgning kan begynde. Jo mere specifik ejendomskonto-planen er, jo nemmere er det at fordele omkostningerne på de rigtige konti samt efterfølgende påføre produktionsgrenskoder på registreringerne. Du kan se et eksempel på en ejendomskontoplan her.

Få optimeret SUMMAX, så du nemt kan bogføre og betale dine bilag

Mange bedrifter anvender allerede SUMMAX som hjælp til bogføringen, men i mange tilfælde kan brugen af SUMMAX optimeres væsentligt på den enkelte bedrift, så du med få klik både kan bogføre det enkelte bilag korrekt og sætte det til betaling på en vilkårlig dato. 

Hvad enten det gælder udvidelse af ejendomskontoplanen, produktionsgrenskoder, opstart eller optimering af SUMMAX, er det nødvendigt at søge assistance ved din økonomikonsulent eller regnskabsassistent.

Bedre kontering gør budgetopfølgningen lettere

Den ekstra tid og omkostning, der skal bruges nu til evt. tilretning af kontoplan samt optimering af SUM-MAX, kan være givet rigtig godt ud. Allerede fra næste år vil du opleve det som en leg at lave budgetopfølgning – dag for dag - måned for måned – kvartal for kvartal – alt efter behov.

Dashboard og E-overblik kan så anvendes med fuld gevinst og give dig et hurtigt, dagligt overblik over din økonomi og produktion. Og du vil kunne iværksætte indsatser i forbindelse med afvigelser meget hurtigt, og dermed minimere tab.

Når årsregnskabet for det kommende år er færdigt, vil langt de fleste omkostninger være fordelt på forhånd på de rigtige konti og produktionsgrenskoder. Sammen med det registrerede tidsforbrug på afgrødeniveau og fordeling af vedligeholdelses- og kapacitetsomkostninger vil driftsgrensanalysen med opdeling på græs, majs, øvrigt grovfoder og salgsafgrøder kunne genereres uden de store udfordringer.

Herefter kan benchmarking og fraktilanalyser udskrives, og analysearbejdet kan begynde for din bedrift.

Eksempel på fraktilanalyse, der bygger på oplysninger fra driftsgrensanalysen. Som landmand får du et hurtigt overblik over din placering på en række områder i forhold til sammenlignelige bedrifter.

Eksempel på fraktilanalyse, der bygger på oplysninger fra driftsgrensanalysen. Som landmand får du et hurtigt overblik over din placering på en række områder i forhold til sammenlignelige bedrifter.

Præcis budgettering og bogføring klæder dig på til fremtiden

Engang i fremtiden vil vi se muligheder for at beregne fremstillingsprisen endnu mere detaljeret, f.eks. på markniveau. Også i den forbindelse vil det være altafgørende, at bogføringen udføres så præcis som muligt.

Og som det fremgår af ovennævnte kommer budgettering og bogføring forud for den interessante opfølgningsfase, så det er med at komme i gang nu, så man er klar til fremtidens løsninger indenfor produktions – og økonomistyring.

Vil du vide mere?

Støttet af