Kvæg

Forklaring til X-listen

X-indekset bliver publiceret 4 gange om året (februar, maj, august og november) og består af to økonomiske indekser og 8 delindekser.

Sådan læser du tallene

Eksempel: M. Iddeltyr S. Upertyr Præstation af en kalv efter S.Upertyr i forhold til en kalv efter M. Iddeltyr
X-mælkeproducent 0 124 Merindtjening på 124 kroner for mælkeproducenten
X-slagtekalv 0 66 Merindtjening på 66 kroner for opdrætteren efter fødsel
Nettotilvækst 100 105 Hvor meget er tyren bedre end alle tyre i basen. Hvis indekset er over 100 er tyren bedre end gennemsnittet i basen, er det over 110 er den blandt de 15% bedste, er det over 120 er den blandt de 2.5% bedste tyre
Slagteform  100
110
Fedt score 100 101
Livskraft 100 108
Forløb 100 113
Overlevelse tidlig 100
107
Overlevelse sen
100
115
Sundhed sen 100
104

Økonomiske indekser:

 • X-mælkeproducent er udtrykt i kroner pr kalv. Det er mælkeproducentens merværdi fra fødsel til slagtning af kalve efter den pågældende tyr.
 • X-slagtekalv er udtrykt i kroner pr kalv. Det er opdrætterens merværdi ved slagtning af kalve efter den pågældende tyr

Delindekser i de økonomiske indekser:

 • Nettotilvækst er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalv)
 • Slagteform er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalv)
 • Livskraft er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent)
 • Forløb er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent)
 • Overlevelse tidlig er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent)
 • Overlevelse sen er indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalv)
 • Sundhed sen er et indeks med gns. 100 og spredning på 10 (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalv)

Antal afkom

 • Fødsel er antal kalve efter tyren med registreret forløb, for nogle delindekser kan tyren derfor godt have færre afkom
 • Slagtet er antal slagtede kalve efter tyren, for nogle delindekser kan tyren derfor godt have flere eller færre afkom

Indekser for vækstegenskaber

Vækstegenskaberne nettotilvækst, slagteform og fedtscore er hver sammensat af underliggende egenskaber.

Nettotilvækst består således af to egenskaber med lige stor vægt på begge: Tilvækst i kort periode (<550 dage) for hhv. tyre- og kviekalve. Slagteform og fedtscore består hver især af hhv. kvie- og tyrekalveegenskaben, som sammenvejes med lige stor vægt. Nettotilvækst, slagteform og fedtscore bliver publiceret, hvis tyren har mindst 50% i sikkerhed på indeks for slagteform.

Indekser for fødselsegenskaber

Der er to indekser for fødselsegenskaberne: Livskraft og forløb for kalve født af mødre i 2. og senere laktationer. Begge avlsværdital kan publiceres, hvis tyren har mindst 50% sikkerhed på avlsværditallet for livskraft eller forløb. Information om kalvens størrelse indgår i evalueringen som en indikatoregenskab, og bliver ikke publiceret.

Indekser for overlevelse

Der er to indekser for overlevelse: Overlevelse tidlig (op til 30 dage) og overlevelse sen (over 30 dage). Overlevelse tidlig publiceres hvis tyren har indekser for fødselsegenskaber og mindst 150 afkom i beregningen for overlevelse tidlig. Overlevelse sen publiceres hvis tyren har indekser for fødsels- og vækstegenskaber og mindst 150 afkom i beregningen for overlevelse sen.

Indekser for sundhed

Sundhed sen er sammensat af 3 egenskaber, diarré, lungebetændelse og klovsundhed hos kalve over 21 dage. Publiceres hvis publiceringskrav for overlevelse sen er opfyldt, og tyren får beregnet indeks for sundhed.

Tyre kommer på listen når følgende kriterier er opfyldt:

Sikkerhed på indekserne skal opfylde publiseringskravene

 • Hvis en tyr får publiceret avlsværdital for slagteegenskaberne, vil de få publiceret X-slagtekalveproducent
 • Hvis en tyr både får publiceret avlsværdital for overlevelse, sundhed, fødsels- og slagteegenskaber, vil de få publiceret X-mælkeproducent

Der er betalt et engangsbeløb for hver tyr. Dette betales af tyrens ejer/importer

 • Gebyret er på 1300 euro pr. tyr og NAV kontakter ejer/importør for alle tyre, der kan publiceres

Vil du vide mere?