Jura

Ny fremgangsmåde ved klage over Landbrugsstyrelsens afgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Fremover skal klager indgives via Klageportalen i stedet for pr. e-mail.

Hidtil har klager over Landbrugsstyrelsens afgørelser skullet sendes pr. e-mail til styrelsen. 

Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed om, at det er ændret med virkning fra den 1. april 2022. Læs nyhed (lbst.dk)

Fremover skal klager indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Det vil også fremgå af klagevejledningen i styrelsens afgørelser. Det gælder dog ikke styrelsens afgørelser om aktindsigt (det vil fremgå af disse afgørelser, hvordan man klager over sådanne afgørelser).

Klageportalen kan også tilgås via borger.dk eller virk.dk. Der er fortsat mulighed for at få en rådgiver eller anden person til at indsende klagen for dig.

Via klageportalen vil du kunne følge sagens behandling i klagesystemet og modtaget besked, når der er nyt i sagen, blandt andet når der foreligger en afgørelse fra nævnet. 

Hvis du klager som rådgiver for en kunde, vil der blive givet besked til rådgivningsvirksomhedens hoved-postkasse. Hvis du som rådgiver ønsker at modtage direkte orientering, når der er nyt i sagen, skal du under den enkelte sag angive, at du ønsker af følge sagen ved at trykke på ”følg”.

Hvis du som adressat for afgørelsen ønsker at følge sagen, skal du logge ind på klageportalen via din virksomheds CVR-nummer og trykke på ”følg”. 

Det er vigtigt, at både rådgiver og adressat for klagen sikrer sig, at kontaktoplysningerne er opdaterede. 

Det er muligt at blive fritaget for at anvende klageportalen, hvilket du kan læse mere om på hjemmesiden for Nævnenes Hus. Her kan du også finde mere generel information om, hvordan du bruger klageportalen.

Har du spørgsmål til anvendelsen af klageportalen, kan du kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naeveneshus.dk.

Vil du vide mere?