Nærbillede af ko

Kvæg

Oversigt over kødkontrolkoder til kvæg

Find en samlet oversigt over kødkontrolkoder, også kaldet sygdomskoder eller slagtebemærkninger, der anvendes til registreringer af fund på slagtekroppen hos kvæg.

Kødkontrollen registrerer fund på slagtekroppen af betydning for fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd samt fund, som betinger, at slagtekroppen ikke er konsumegnet, eksempelvis bylder. Til dagligt omtales disse registreringer som kødkontrolkoder, sygdomskoder eller slagtebemærkninger. Koderne er ændret gennem årene og per 1. oktober 2020 er der taget et nyt forenklet kodesæt i brug.

I nedenstående oversigt er der en basal orientering om de enkelte kødkontrolkoder med angivelse af:

 • Kødkontrolkoden og dens navn
 • Bedømmelse af kødkontrolfundet, herunder om der foretages totalkassation eller lokal kassation af slagtekroppen. 
 • Årsag(er) til kødkontrolfundet
 • Behandlingsmulighed(er)
 • Eventuelt forekomst ved kødkontrollen

Det er naturligvis fortsat muligt at drøfte sygdomstilbagemeldinger med Kødkontrollen på de enkelte slagterier, ligesom Udvidet Sundheds Kontrol (USK) efter rekvisition fra den praktiserende dyrlæge tilsvarende kan benyttes for mere målrettet diagnostik, som kan suppleres med laboratoriemæssige undersøgelser.

Kontakt:

Maybritt Kiel Poulsen
Dyrlæge
Fødevarelovgivning, forædling og eksport
4025 3888
mkpo@lf.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V

Beskrivelse af sygdomskoderne

 • 120. Komplikationer - kan dække over følgende forhold:

  • Kredsløbsforstyrrelse - dårlig afblødning
  • Blodmangel/bleg slagtekrop
  • Væskeansamlinger/væskeophobning
  • Mager
  • Abnorm lugt
  • Abnorm farve f.eks. Gulsot
  • Abnorm konsistens

  Bedømmelse: kassation af slagtekrop og organer, da ovenstående forhold er udtryk for at dyret er almenpåvirket. Ses ofte som følge af f.eks. Akutte eller kroniske organlidelser.
  Årsag: misdannelse af hjertet og andre hjertelidelser af ikke infektiøs natur, kan give anledning til dårlig afblødning. 

  Stoffer, som optages med foderet inden for de sidste måneder, eller sygdom i f.eks. Lever, nyre og tarm kan give anledning til abnorm lugt, farve og konsistens.
  Afmagring kan skyldes manglende fodertildeling eller kronisk sygdom.

  Forebyggelse: afhænger af den bagvedliggende årsag.
  Forekomst: bruges ofte i forbindelse med anden diagnose. Sporadisk.

  141. Pyæmi, blodforgiftning

  Bedømmelse: totalkassation, hvis tilstanden er akut eller uafgrænset. Ved kronisk pyæmi underkastes slagtekroppen udbening (gu), hvorved muskulaturen godkendes og de udbenede knogler kasseres.
  Årsag: bakteriespredning via blod/lymfekar til organer/muskler/knogler og efterfølgende dannelse af bylder. Ses f.eks. Hyppigt ved haletråd, trykninger, yverbetændelse og fremmedlegemer.
  Behandling: retter sig mod den primære årsag.
  Forekomst: blodforgiftningsbylder er en af de hyppigste årsager til totalkassation.

  221. Akut hjertesækbetændelse

  Bedømmelse: totalkassation
  Årsag: skyldes ofte perforerende fremmedlegeme fra formaverne. Symptomerne er stærkt forstyrret almentilstand, nedsat ædelyst, feber og stiv, krummet ryg.
  Hvis tilstanden udvikler sig til at blive en kronisk tilstand, ses der ofte komplikationer i form af bl.a. Afmagring.
  Behandling: antibiotikabehandling og indlæggelse af vommagnet i det akutte stadium.
  Forebyggelse: i form af grovfoder fri for fremmedlegemer (f.eks. dækkanttråd, stykker af rustent trådnet fra taget, hegnstråd, søm, skruer m.m.) Er vigtigt. Vommagneter kan indlægges forebyggende.
  Forekomst: tilstanden er relativ sjælden.

  230. Hjerteklapbetændelse og betændelse i kar (endophlebitis) - akut og kronisk aktiv

  Bedømmelse: hvis hjerteklapbetændelsen eller karbetændelsen er kronisk aktiv og uden synlige tegn på spredning til resten af kroppen, kan der udføres en bakteriologisk undersøgelse (bu). Ved tegn på generaliseret spredning skal slagtekrop og organer totalkasseres. 
  Årsag: hjerteklapbetændelse kan forårsages af bl.a. Yver- og lemmelidelser. Karbetændelse er ofte forårsaget af fodringsbetingede leverbylder. 
  Behandling: retter sig mod de primære lidelser. Lidelserne er sjældent erkendeligt på det levende dyr på slagtetidspunktet.
  Forekomst: hjerteklapbetændelse er en af de hyppigste hjertelidelser hos kvæg. Betændelse i kar ses hyppigst hos unge dyr.

 • 260. Akutte, subakutte og perakutte tilstande i lunge og lungehinde

  Bedømmelse: totalkassation hvis udbredelsen er over 25 % af lungens eller lungehindens overflade. Ved ukomplicerede tilfælde, hvor udbredelsen er under 25 %, kasseres den angrebne brystvæg og lunge, mens resten af slagtekroppen og organer godkendes. 
  Årsag: ofte en bakterieinfektion, der etablerer sig efter infektion med virus eller mycoplasma. Symptomerne er hoste, tåre- og næseflåd, feber og nedstemthed.
  Behandling: syge dyr bør behandles hurtigt med smertebehandling og antibiotika. Vaccination kan være aktuelt.
  Forekomst: ses oftest hos kalve, men er et stigende problem hos køer. Forekomsten i den enkelte besætning afhænger meget af driftsform og management. Akut lungehindebetændelse og lungebetændelse er relativt sjældent årsag til totalkassation.

  271. Kronisk lungebetændelse, aerogene lungebylder

  Bedømmelse: ved ukomplicerede tilfælde kasseres den angrebne brystvæg og lunge og resten af slagtekroppen og organer godkendes. 
  Årsag: mange bakterier og virus kan give lungebetændelse - se kode 260. Kronisk lungebetændelse kan medføre utrivelighed. Også forskellige parasitter kan medføre byldedannelser i lungevævet.
  Behandling: forebyggelse er vigtigt. Lungebetændelse kan lettest behandles i det akutte stadium.
  Forekomst: kronisk lungebetændelse er et hyppigt sygdomsfund i forbindelse med slagtning.

  289. Kronisk lungehindebetændelse, serositis (brysthindear)

  Bedømmelse: godkendelse.
  Årsag: ses som arvævsdannelse efter akut lunge-/lungehindebetændelse.
  Behandling: kan lettest behandles i det akutte stadium.
  Forekomst: en af de hyppigste sygdomsfund i forbindelse med slagtning. Tilstanden erkendes ikke umiddelbart i besætningen, men pga. Sammenvoksningerne og lungernes mangel på fri bevægelighed i brysthulen, kan dyrene være påvirkede med nedsat tilvækst.

 • 320. Akut mave-tarmbetændelse

  Bedømmelse: ved alvorlig akut mave-tarmbetændelse totalkasseres slagtekrop og organer. Uden komplikationer godkendes slagtekroppen og tarmsættet kasseres.
  Årsag: ofte infektiøst betinget af f.eks. Salmonella dublin. Kan også være fodringsbetinget.
  Behandling: retter sig mod den primære årsag. Ofte vil der være et samspil mellem infektiøse og fodringsbetingede årsager.
  Forekomst: besætningsafhængig

  371. Akutte tilstande i leveren

  Bedømmelse: totalkassation af slagtekrop og organer, hvis tilstanden er udbredt.
  Årsag: kan skyldes bakterielle infektioner og forgiftninger.
  Behandling:  den tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.
  Forekomst: sjælden.

  375. Kroniske leverbylder

  Bedømmelse: lokal kassation af leveren i ukomplicerede tilfælde.  I komplicerede tilfælde kan leverbylder forårsage karbetændelse. Se kode 230. 
  Årsag: ofte forårsaget af fodring med letfordøjeligt foder, der giver anledning til sur vom og deraf følgende leverbylder.
  Behandling: den tilgrundliggende lidelse behandles om muligt.
  Forekomst: er en af de hyppigste fund i forbindelse med slagtning.

  377. Ikter

  Bedømmelse: lokal kassation af leveren, hvis tilstanden er ukompliceret.
  Årsag: infektion med leverikter via afgræsning. Tilstanden er ofte subklinisk hos kvæg og giver som regel ingen tydelige sygdomstegn. Risikoen for infektion med leverikter er størst på lave, fugtige afgræsningsområder.
  Behandling: antiparasitære midler. Forebyggelse ved at undgå at kreaturerne græsser på lave, fugtige områder.
  Forekomst: et meget hyppigt fund i forbindelse med slagtning. Besætningsafhængig.

 • 350. Akut bughindebetændelse

  Bedømmelse: totalkassation, hvis tilstanden er udbredt.
  Årsag: ses ofte i forbindelse med bakterielle infektioner og fremmedlegemer.
  Behandling: den primære lidelse behandles. 
  Forekomst: tilstanden ses sjældent på slagtetidspunktet.

  352. Kronisk bughindebetændelse / byld i bughinde/subfreniske abscesser

  Bedømmelse: godkendelse af slagtekrop. Er dyret alment påvirket, kan total kassation komme på tale.
  Årsag: videreudvikling af den akutte bughindebetændelse med sammenvoksninger, indkapsling af betændelsen (byldedannelse) og arvævsdannelse i bughinden kan medføre nedsat bevægelighed af tarmene og lever.
  Betegnelsen subfreniske abscesser dækker over bylder, der ses på overfladen af levervævet.
  Behandling: den primære lidelse forebygges. 
  Forekomst: meget hyppig.

 • 402. Akut nyrebetændelse

  Bedømmelse: totalkassation, når lidelsen er forbundet med tegn på svigtende nyrefunktion eller som led i blodforgiftning.
  Årsag: hos kreaturer kan akut nyrebetændelse opstå i tilslutning til blodforgiftning. Se kode 141. 
  Behandling: antibiotikaterapi.
  Forekomst: sjælden. 

 • 431. Akut børbetændelse

  Bedømmelse: totalkassation.
  Årsag: mange forskellige bakterier kan give børbetændelse. Hyppigste årsag er dårlige hygiejniske forhold omkring fødselshjælp, men også tilbageholdt foster og efterbyrd kan give akut børbetændelse. 
  Behandling: medicinsk behandling samt god hygiejne er vigtig. 
  Forekomst: ses sjældent i forbindelse med slagtning.

  432. Kronisk børbetændelse, tilbageholdt efterbyrd, ufuldbyrdet forløsning, børprolaps, børvattersot, børsprængning

  Bedømmelse: lokal kassation og godkendelse af slagtekroppen i ukomplicerede tilfælde.
  Årsag: hyppigste årsag til kronisk børbetændelse er tilbageholdt efterbyrd. 
  Behandling: antibiotika.
  Forekomst: sporadisk.

  471. Akut yverbetændelse

  Bedømmelse: totalkassation.
  Årsag: forskellige bakterier og svampe kan være årsag til yverbetændelse.
  Behandling: medicinsk behandling er påkrævet. 
  Forekomst: ses sjældent ved slagtning.

 • 501. Frisk knoglebrud 

  Bedømmelse: slagtekroppen totalkasseres ved åbne knoglebrud, der er ældre end 6 timer. Ved åbne ikke inficerede knoglebrud med en alder på mindre end 6 timer godkendes slagtekroppen med lokal kassation af brudstedet. 
  Årsag: skyldes oftest ydre traumer.
  Behandling: ved mistanke om knoglebrud skal dyret behandles, nødslagtes eller aflives med det samme.

  502. Gammelt knoglebrud

  Bedømmelse: uden komplikationer godkendelse af slagtekroppen med lokal kassation af brudstedet. 
  Årsag: skyldes oftest ydre traumer.
  Behandling: retter sig mod det akutte stadium. Obs. Transportegnethed.

  509. Klovlidelser/forvoksede klove

  Bedømmelse: uden komplikationer godkendelse af slagtekroppen. Diagnosen anvendes ofte i slagteriets modtagelse som en kommunikationskode til slagtegangen.
  Årsag: dårligt staldmiljø og manglende klovbeskæring.
  Behandling: regelmæssig klovbeskæring og klovpleje
  Forekomst: klovlidelser er meget hyppigt forekommende og kan give anledning til   halthed. Obs. Transportegnethed.

  511. Knoglemarvsbetændelse, akut, kronisk og lokal

  Bedømmelse: akut og ikke afgrænselig knoglemarvsbetændelse, som er led i en aktiv blodforgiftning vil altid medføre totalkassation.
  Ved ældre afgrænselig knoglemarvsbetændelse lokalkasseres den angrebne knogle og slagtekroppen sendes til udbening (gu). Se kode 141.
  Årsag: betændelsestilstande, som f.eks. Akutte organlidelser, haletråd, knoglebrud og klovbylder, kan medføre spredning af bakterier til selve knoglemarven via blodet (blodforgiftning). Oftest findes knoglemarvsbetændelsen i ryghvirvlerne, ribben eller brystben. 
  Behandling: retter sig mod den primære lidelse.
  Forekomst: forekommer jævnligt og er en af de almindeligste årsager til at slagtekroppen sendes til udbening (gu).

  524. Pigment i benhinde og knogler

  Bedømmelse: lokalkassation af berørte områder. Hvis tilstanden er udbredt, skal alle knogler kasseres.
  Årsag: stofskiftelidelser og medicin kan medføre misfarvning af benhinde og knogler.
  Behandling: retter sig mod den primære lidelse.
  Forekomst: sporadisk.

  532. Kronisk ledbetændelse, slidgigt

  Bedømmelse: lokal kassation af de angrebne led og godkendelse af resten af slagtekroppen. Kun sjældent er tilstanden udbredt og har påvirket dyrets almentilstand negativt. I sådanne tilfælde totalkasseres slagtekroppen.
  Årsag: kan både skyldes infektion af leddet med bakterier og ses som en følgetilstand til organinfektioner.
  Behandling: retter sig mod den primære lidelse. Obs. Transportegnethed.
  Forekomst: jævnligt.

  542. Hofteskred/ledskred 

  Bedømmelse: lokal kassation af angrebne områder.
  Årsag: udskridning ses f.eks. I forbindelse med andre køers opspring ved brunst eller skader i forbindelse med transport.
  Behandling: nødslagtning i det akutte stadium. Sker hofteskred under transport, bliver dyret skudt på lastbilen ved ankomst til slagteriet. Transportskader kan forebygges ved at sikre en skridsikker bund i transportmidlet. Obs. Transportegnethed ved kronisk hofteskred/ledskred.
  Forekomst: sporadisk.

  584. Byld ben/klov 

  Bedømmelse: ved lokal byld uden komplikationer, lokal kasseres det angrebne område og slagtekroppen godkendes. Hvis en byld i ben/klov har givet anledning til akut eller uafgrænset blodforgiftning (kode 141), totalkasseres slagtekrop og organer. Ved en kronisk knoglemarvsbetændelse i ben/klov sendes slagtekroppen til udbening (gu) (se kode 511).
  Årsag: manglende klovpleje, dårlig staldbund eller ubehandlede sår.
  Behandling: retter sig mod den primære lidelse. Byld i ben/klov kan give anledning til halthed. Obs. Transportegnethed.omst:  sporadisk.

 • 304. Bse mistanke (kogalskab)

  Bedømmelse: totalkassation hvis mistanken bekræftes, da kogalskab kan overføres til mennesker via inficeret kød.
  Årsag: skyldes prioner der angriber hjerne og nervevæv, med nervøse symptomer og ændret adfærd til følge. 
  Behandling: ingen. 
  Forekomst: i Danmark sås det seneste tilfælde af kogalskab i 2009 og Danmark er nu kategoriseret som et land med ubetydelig bse-risiko.

  382. Gulsot (fysiologisk)

  Bedømmelse: totalkassation hvis misfarvningen er synlig 24 timer efter slagtning. Hvis misfarvningen forsvinder indenfor 24 timer efter slagtning, godkendes slagtekroppen. 
  Årsag: opstår ofte i tilslutning til større blødninger/blodtab forårsaget af traumer eller i forbindelse med milttorsion (drejning af milten). 
  Behandling: dyr med alvorlige traumer skal behandles eller aflives.
  Forekomst: sporadisk.

  560. Oksetinter, flere end 10 

  Bedømmelse: totalkassation af slagtekrop og organer.
  Årsag: lidelsen skyldes infektion med oksetinten, der er et livsstadie af oksens bændelorm. 
  Behandling: flokbehandling med et ormemiddel.
  Forekomst: sjældent forekommende i dyr født og opvokset i Danmark.

  561. Oksetinter, 10 eller derunder (under 2 år)

  Bedømmelse: ved fund af færre end 10 tinter hos dyr under 2 år, skal slagtekroppen underkastes frysning ved under -10°c i mindst 10 døgn. Kassation af organer.
  Årsag: lidelsen skyldes infektion med oksetinten, der er et livsstadie af oksens bændelorm. 
  Behandling: flokbehandling med et ormemiddel.
  Forekomst: sjældent forekommende i dyr født og opvokset i Danmark.

  562. Oksetinter, 10 eller derunder (over 2 år)

  Bedømmelse: lokalkassation af forandrede områder og godkendelse af slagtekroppen.
  Årsag: lidelsen skyldes infektion med oksetinten, der er et livsstadie af oksens bændelorm.
  Behandling: flokbehandling med et ormemiddel.
  Forekomst: sjældent forekommende i dyr født og opvokset i Danmark.

  563. Sarcosporidier 

  Bedømmelse: lokal kassation af de forandrede muskler og godkendelse af slagtekroppen. Hvis tilstanden er så udbredt, at det ikke er muligt at udrense, totalkasseres hele slagtekroppen.
  Årsag: nogle kreaturer reagerer immunologisk meget stærkt på infektion med sarcosporidier med grønfarvning af muskulaturen. 
  Behandling: ingen
  Forekomst: sjældent fund i forbindelse med slagtning.

  565. Mistanke om anmeldepligtig sygdom

  Bedømmelse: totalkassation af slagtekrop og organer.
  Årsag: alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, der kan forårsage smitte mellem dyr f.eks. Mund og klovesyge eller som kan smitte til mennesker f.eks. Tuberkulose eller brucellose. 
  Forekomst: sjældent fund i forbindelse med slagtning.

  500. Byld

  Bedømmelse: koden er overordnet for forekomst af en byld, som medfører lokal kassation. Det er frivilligt om kreaturslagterierne vil anvende lokalisationskoderne 570, 577, 580, 584 og 585, der er beskrevet i nedenstående eller kode 500.
  Årsag: behandling og forekomst: se kode 570, 577, 580, 584 og 585. 

  570. Byld i forpart 

  Bedømmelse: oftest godkendelse med lokal kassation.
  Årsag: byldedannelse opstår bl.a. Ved trykninger og injektionsskader. 
  Behandling: sterile kanyler og sprøjter ved injektion og korrekt injektionsteknik er vigtige forebyggende faktorer. Gode staldforhold og inventar forebygger trykskader.
  Forekomst: forekommer jævnligt.

  577. Byld i mave, ryg til bækken

  Bedømmelse: oftest lokal kassation af det forandrede område og godkendelse af slagtekroppen.
  Årsag: byldedannelse opstår bl.a. Ved trykninger. 
  Behandling:  gode staldforhold og inventar forebygger trykskader.
  Forekomst: forekommer jævnligt.

  580. Byld i bagpart (bækken, bagfjerding) 

  Bedømmelse: oftest lokal kassation af det forandrede område og godkendelse af slagtekroppen.
  Årsag: indtrængning af bakterier i sår, trykninger og eventuelt spredning fra en inficeret hale. Ses også i forbindelse med gamle knoglebrud, der ikke har været korrekt behandlet. 
  Behandling: retter sig mod den primære lidelse.
  Forekomst: ses relativt hyppigt.

  585. Byld i hoved, inkl. Tunge, herunder også aktinomykose

  Bedømmelse: oftest lokal kassation af det forandrede område og godkendelse af slagtekroppen.
  Årsag: sår eller rifter, som bliver inficerede og som senere i forløbet danner en byld. Under denne sygdomskode hører også aktinomykose (”trætunge”).
  Behandling: retter sig mod den primære årsag, da bylder er en kronisk tilstand, som kun vanskeligt lader sig behandle. 
  Forekomst: sporadisk. 

  602. Hase-, bryst- og lårtrykninger 

  Bedømmelse: i ukomplicerede tilfælde, godkendes slagtekroppen med lokal kassation af det forandrede område.
  Årsag: uhensigtsmæssig staldindretning.
  Behandling: dyr med benproblemer og alvorlige trykninger bør placeres i sygeboks med blødt leje.
  Forekomst: ses ofte.

  604. Nakke-, ryg-, sædebens- og hoftehjørnetrykninger 

  Bedømmelse: i ukomplicerede tilfælde, godkendes slagtekroppen og med lokal kassation af det forandrede område.
  Årsag: uhensigtsmæssig staldindretning (liggearealets og inventarets konstruktion og beskaffenhed).
  Behandling: dyr med alvorlige trykninger bør placeres i sygeboks med blødt leje.
  Rensning af sår og medicinskbehandling.
  Forekomst: ses jævnligt.

  890. Svulst

  Bedømmelse: totalkassation af slagtekrop og organer ved en ondartet svulst med spredning. Lokalkassation af det forandrede væv ved svulstlidelse uden spredning eller komplikationer.
  Årsag: delvis ukendt. Forekomsten er dog stigende med alderen og ses hyppigere i bestemte områder i Danmark.
  Behandling: ingen.
  Forekomst: sporadisk.

  901. Friske kontusioner

  Bedømmelse: lokaludrensning af det forandrede område.
  Årsag: skader forårsaget af opspring, slåskampe og andet medfører blødninger under huden.
  Forekomst: hyppigt forekommende fund i forbindelse med slagtning.

 • 111. Død ved ankomst

  113. Afvist fra slagtning / aflivet ved levende syn / døende

  114. Død i stald 

  Bedømmelse: totalkassation, idet selvdøde eller døende dyr henvises til destruktion.
  Årsag: svækkelse, stress og sygdomme kan medføre dødsfald under transport eller i slagteriets stald. Overlæsning af vogne, manglende adskillelse og voldsom behandling ved på- og aflæsning kan ligeledes medføre dødsfald.
  Forebyggelse: en hensigtsmæssig, skånsom håndtering i forbindelse med af- og pålæsning under transporten, minimerer risikoen. Det skal sikres, at dyr der sendes til slagtning både er transport- og slagteegnede.

A  
Afvist fra slagtning, aflivet i ved levende syn, døende: 113
Akut bughindebetændelse:  350
Akut børbetændelse: 431
Akut hjertesæksbetændelse: 221
Akut mave- tarmbetændelse, fibrinøs: 320
Akutte, subakutte og perakutte tilstande i lunge og lungehinde: 260
Akut nyrebetændelse: 402
Akutte tilstande i leveren: 371
Akut yverbetændelse: 471

B  
Bse mistanke: 304
Byld: 500
Byld bagpart (bækken, bagfjerding): 580
Byld i ben/klov: 584
Byld i forpart: 570
Byld i hoved, inkl. Tunge herunder også aktinomykose: 585
Byld i mave, ryg til bækken: 577

D  
Død i stald: 114
Død ved ankomst: 111

F  
Frisk knoglebrud: 501
Friske kontusioner: 901

G  
Gammelt knoglebrud: 502
Gulsot: 382

H  
Hase-, bryst- og lårtrykninger: 602
Hjerteklapbetændelse og endophlebiter, akut og kronisk aktiv: 230
Hofteskred / ledskred: 542

I  
Ikter: 377

K  
Klovlidelser/forvoksede klove: 509
Knoglemarvsbetændelse, akut eller kronisk: 511
Komplikationer (dårlig afblødning, anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger, mager, abnorm lugt, farve og konsistens): 120
Kronisk bughindebetændelse, byld i bughinde, subfreniske abscesser: 352
Kronisk ledbetændelse, slidgigt: 532
Kronisk børbetændelse, tilbageholdt efterbyrd, ufuldbyrdet forløsning, børprolaps, børvattersot, børsprængning: 432
Kroniske leverbylder: 375
Kronisk lungebetændelse, aerogene lungebylder: 271
Kronisk lungehindebetændelse, serositis brysthindear): 289


Mistanke om anmeldepligtig sygdom: 565

N  
Nakke-, ryg- og sædebens- og hoftehjørnetrykninger: 604

O
Oksetinter, flere end 10: 560
Oksetinter, 10 eller derunder (under 2 år): 561
Oksetinter, 10 eller derunder (over 2 år): 562


Pigment i benhinde og knogler: 524
Pyæmi, blodforgiftning: 141

S  
Sarcosporidier: 563
Svulst, ondartet og godartet: 890

Vil du vide mere?