Økologi

Effekt af fodring med fortyndet startfoder med lavt proteinniveau til langsomt voksende slagtekyllinger

Proteinniveauet i startfoderet havde en klar betydning for hvor hurtigt kyllingerne voksede.

Høj-protein startfoder kan være et problem for økologiske producenter, da det kan give kyllingerne en for høj vækstrate i forhold til det tilladte (>38g/dag/kylling).

Kyllinger fodret med høj-protein startfoder havde fra Dag 21 højere kropsvægt sammenlignet med kyllinger fodret med startfoder med et lavt proteinindhold. Effekten af proteinindholdet i startfoderet fortsætter med at slå igennem frem til sidste vejning inden slagtning.

Hvis man sammenligner de samlede indtægter for de fire behandlinger, så opnås det højeste dækningsbidrag på 10,25 kr. per kylling med et foder med højt proteinindhold, men den daglige tilvækst overskrider, hvad der er tilladt for økologiske slagtekyllinger.