Kvæg

Sådan laver du bedre kompakt fuldfoder

Det er ikke ’bare lige’ at lave en god kompakt fuldfoderblanding. Få konkrete tips til at opnå en blanding, der ikke kan sorteres.

Noget græsensilage skal have en ordentlig omgang, og kræver en tur i blanderen før støbmixet laves.

Alt efter, hvor kraftig behandling græsensilagen har behov for, for at blive en integreret del af foderblandingen, og hvor mange forskellige blandinger man laver, anbefales tre forskellige fremgangsmåder, når den kompakte fuldfoderblanding skal laves:

Variant A – ingen særlige behov:

Variant der anvendes, hvis der ikke er behov for kraftig behandling af græskomponenten. Tørvarer og vand blandes, henstår 1-12 timer (støb-mix), græsensilage indvejes, og der blandes 15 – 20 min (mellem-mix), majsensilage indvejes, og der blandes 15 – 20 min. (slut-mix).

Variant B – kraftig behandling af græs:

Variant der anvendes, hvis der er behov for kraftig behandling af græskomponenten. Blanderen startes, græsensilage indvejes i tom blander. Herefter indvejes øvrige tørre komponenter, mens blanderen kører. Det vurderes, hvor meget blandetid der er behov for, ofte samlet læssetid og blandetid 20-30 min. Herefter indvejes vand, mens blanderen fortsat kører. Dette mellem-mix står nu i støb i 1-12 timer. Ved genstart af blanderen skal man være opmærksom på belastningen under start – start i lavt gear. Majs indvejes med blanderen kørende, og der slutblandes i 15-20 min.

Variant C – støbmix til flere blandinger:

Hvis der forberedes støb-mix til flere blandinger, eller man ikke kan starte blanderen med mellem-mix, kan støb-mix blandes først og læsses af. Herefter kan man starte blandingen op ved at læsse græsensilage i tom blander som i metode B. Det vil ofte være en fordel at lade støb-mix ligge i 1-12 timer før man begynder at indveje græskomponenten. Ved metode C skal der gives ekstra blandetid med græs før indvejning af støb-mix, for at opnå samme effekt på græskomponenten som i variant B.

Forskel på fuldfoderblandere

Det er ikke det samme, man skal være opmærksom på ved alle typer af fuldfoderblandere. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom ved forskellige typer

Blandertype: Vertikal Effekt: Høj (dieselmotor) Særlig opmærksomhed: Vær opmærksom på, om blanderen opretholder flowet i slutmix. Generelt blandes med større effekt, jo mere blanderen fyldes. Foranstaltninger: Eftermontering af sneglesko/ snegleskær er nødvendigt på mange vertikalblandere for at blande kompakte rationer. Blandertype: Vertikal Effekt: Lav effekt (elmotor) Særlig opmærksomhed: Lave snegleomdrejninger betyder, at blanderen har endnu vanskeligere ved at opretholde et tilstrækkeligt flow, og blanderens ’bid’ er ofte meget begrænset. Foranstaltninger: Eftermontering af sneglesko/ snegleskær er nødvendigt på mange vertikalblandere for at blande kompakte rationer. Brug meget længere slutblandetid.
Blandertype: Horisontal (inkl. Cormall) Effekt: Alle Særlig opmærksomhed: Et klassisk støb-mix, variant A af kompakt fuldfoder, kan mange gange ikke fremstilles i en horisontalblander. Vær opmærksom på, at horisontalblandere kræver længere slutblandetid end vertikalblandere. Foranstaltninger: Brug hele eller dele af græskomponenten som ingrediens i støb-mix. Brug altid mindst 20 min. slutblandetid – gerne længere. Eldrevne horisontalblandere kræver meget længere slutblandetid, start fx. ved 45 min. Blandertype: Haspe og paddelblandere Effekt: Alle Særlig opmærksomhed: Vær opmærksom på, at der ikke dannes klumper i foderet. Ved anvendelse af støb-mix skal denne have en lav tørstofkoncentration og være tæt på flydende. Blanderen taber blandeeffekt ved stigende fyldningsgrad. Foranstaltninger: Brug generelt variant B eller C af kompakt fuldfoder. Fyld ikke blanderen mere end 75 pct. Blandetid justeres efter knivbestykning og knivenes stand.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af