Grise, Økonomi og ledelse

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2023

Resumé

Notat 2329: Der var 2.290 grisebedrifter primo 2023 mod 2.336 primo 2022. Slagtegrisebedrifter faldt med 6 pct. og integrerede bedrifter faldt med 2 pct., mens sobedrifter steg med 8 pct. 

Antallet af grisebedrifter faldt i løbet af 2022, så der primo 2023 var 2.290 mod 2.336 primo året før, svarende til et fald på 2 %. Antal CVR-numre, som var rene slagtegrisebedrifter faldt med 6 %, CVR-numre med søer faldt 2 % for integrerede bedrifter, mens sobedrifter steg med 8 %. 

Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2032, hvor der forventes ca. 1.270 grisebedrifter i Danmark. Over den kommende ti-årige periode forventes der altså at forsvinde ca. 1.000 grisebedrifter.

Vil du vide mere?

Støttet af