Hvedeforsøg

Planter

Skal din vinterhvede være en sortsblanding?

I år udbydes der 7 forskellige certificerede sortsblandinger. De har alle et godt udbyttepotentiale, og en lav eller middel modtagelighed overfor Septoria og gulrust, som er de sygdomme der har størst økonomisk betydning i vinterhvede. Blandingerne bør sås ved normal såtid.

Ved ønske om køb af sortsblandinger bør der bestilles, for at vise efterspørgsel på blandingerne, og herved sikre at såsæd er til rådighed til det ønskede såtidspunkt.

Dyrkning af sortsblandinger øger afgrødens robusthed overfor sygdomme sammenlignet med dyrkning af de rene sorter. Det er vist i Landsforsøgene, at der i gennemsnit af 12 års forsøg, har været et sikkert merudbytte på 2,1 hkg/ha ved at vælge en sortsblanding (måleblanding) sammensat af fire sorter, frem for de fire mest solgte sorter i de enkelte år.

Alle sorter, selv topsorter, har både stærke og svage dyrkningsegenskaber, og det sker, at sorterne skuffer eller decideret ”falder igennem” udbyttemæssigt i forhold til forventningerne. En sortsblanding ligger på et mere stabilt udbytteniveau, da en blanding sammensættes af sorter med forskellige dyrkningsegenskaber som komplementerer hinanden. Fordelen ved blandinger opnås blandt andet ved at risikoen mindskes for at sygdomme udvikler sig så kraftigt som de kan gøre hvis sorterne dyrkes enkeltvis. Generelt anbefales det, at der indgår mindst tre og helst fire sorter i en sortsblanding, for at få så stor forskellighed i blandingen som muligt. Sorterne bør udvælges ud fra hensynet til bedst mulig sygdomsresistens og højt udbytte.

Sortsblandinger i 2020/2021

Der er godkendt syv certificerede sortsblandinger i vinterhvede i sæsonen 2020/2021 hos grovvarefirmaerne, se tabel 1. Heraf er der to i DLA-gruppen (blandingerne 3054 og 3056) og fem i DLG-gruppen (blandingerne 3055 og 3057-3060). Der er seks blandinger hvori der indgår tre sorter i hver, samt en blanding med fire sorter. Der er lige andele af sorterne i hver blanding, det vil sige at der i en blanding med tre sorter er 33 procent af hver sort, og 25 procent af hver sort i blandinger med fire sorter. De godkendte sortsblandinger markedsføres ikke nødvendigvis alle sammen, men hvis der er stor (og tidlig) efterspørgsel efter en given blanding, er der formentlig større chance for at den bliver produceret.

Tabel 1. Certificerede sortsblandinger til sæson 2020/2021.

Blandingsnr./ firma

Sort 1

Sort 2

Sort 3

Sort 4

3054/DLA

Chevignon

Informer

Momentum

 

3055/DLG

Heerup

Kvium

LG Skyscraper

 

3056/DLA

Chevignon

Informer

Ohio

 

3057/DLG

KWS Extase

Kvium

LG Skyscraper

 

3058/DLG

KWS Extase

Kvium

LG Skyscraper

Sheriff

3059/DLG

Informer

Kvium

LG Skyscraper

 

3060/DLG

Informer

Kvium

KWS Extase

 

 

Blandingerne har ikke været afprøvet i forsøg, men udbyttemæssigt ligger sorterne hver for sig på høje udbytteniveauer generelt. Udbytterne af enkeltsorterne og det gennemsnitlige beregnede udbytte af blandingerne ses i tabel 2-8. I disse tabeller vises også karakterer for sygdomsmodtagelighed og lejesæd. Da blandingerne ikke er afprøvet i forsøg, er de viste gennemsnit af blandingerne de beregnede gennemsnit ud fra enkeltsorterne. Der er vist udbytter eller karakterer for lejesæd som gennemsnit af tre års landsforsøg, dog 2 år for Heerup og Momentum. Karakterer for sygdomsmodtagelighed er grupperingen fra PlanteværnOnline i 2019.

Udbytter og sygdomsmodtagelighed

De beregnede udbytter for blandingerne som gennemsnit af tre år ligger mellem 102,5 og 106,2 hkg/ha, tabel 2-8. For 2019 er udbytterne 103,9 -107,3 hkg/ha med en lsd. værdi på 3,19 hkg/ha for enkeltsorterne. Af de syv blandinger har blanding nr. 3060 det højeste beregnede udbytte. Det beregnede gennemsnit for merudbyttet for svampebekæmpelse i 2019 var 9,6-14,9 hkg/ha med en lsd. værdi på 5,16 hkg/ha, tabel 2-8.

Af de syv blandinger har blanding 3056 det laveste beregnede merudbytte for svampebekæmpelse. Et lavt merudbytte for svampebekæmpelse i år med middel til kraftige sygdomsangrebsgrad viser at sorten har en god resistens mod sygdomme. I 2019 var der et spænd i merudbyttet for svampebekæmpelse fra 8,3 til 35 hkg/ha i de mest dyrkede sorter, hvilket viser at de sorterne som indgår i blandingerne, har lav til middel modtagelighed. Da Seporia og gulrust er de mest udbredte og tabsvoldende sygdomme i vinterhvede er det vigtigt med så lav modtagelighed som muligt, og det er muligt at vælge sorter med lav eller middel modtagelighed overfor disse sygdomme. Sheriff indgår i en blanding, og har meget høj modtagelighed overfor gulrust. Brunrust optræder normalt ikke særligt udbredt i vinterhvede, men Kvium og Heerup har begge en høj modtagelighed for brunrust.

Lejesæd og egnet såtidspunkt

Kvium, Chevignon og Momentum, har alle tre en relativ høj tilbøjelighed til lejesæd. Tidlig såning fremmer risikoen for lejesæd, og derfor anbefales det ikke at så disse sorter tidligt. Det forventes dog at lejesædstilbøjelighed vil reduceres i en blanding hvor 2 ud af tre sorter har lav lejesædstilbøjelighed.

Blandt andet på grund af sorternes lejesædstendens, vækst og udvikling i efteråret anbefales det ikke at så KWS Extase, LG Scyscraper, Chevignon og Momentum tidligt. Sorterne Kvium, Sheriff, Heerup, Ohio har en svag udvikling i efteråret så det kan heller ikke anbefales at så disse for sent. Derfor er anbefalingen at de udbudte sortsblandinger sås til normal såtid, hverken meget tidligt eller meget sent.

Tabel 2-8. Oplysninger fra SortInfo om udbytter, sygdomsmodtagelighed og lejesædstendens i enkeltsorter, samt beregnede gennemsnit for certificerede blandinger.


Dyrkningsforsøg Obs. parc.   Modtagelighedsgruppe i Planteværn online
Sorts-blandinger
Kerne-udb.
hkg/ha

2019
Lsd. 3,19
Kerne-udb.
hkg/ha

2017-2019
Merudb. Svampe-sprøjtning 2019 Leje-sæd
Kar. 0-10

2017-2019
Leje-sæd
Kar. 0-10

2019
Meldug
Kar. 0-4
Septoria
kar.0 - 4
Brun-rust
kar.0 - 4
Gul-rust
kar.0 - 4
(meldug, Septoria, brunrust og gulrust)
gens. karakter
(meldug, Septoria, brunrust og gulrust)
Karaktersum
blanding 3054
Chevignon 102,1 102,2 11,3 0,7 0,7 2 2 1 1 1,5 6
Informer 106,6 104 9,3 0,4 0 1 1 1 0 0,8 3
Momentum 105,2 101,3 16,4 0,6 1,8 0 1 2 0 0,8 3
Gns. for blanding 3054 104,6 102,5 12,3 0,6 0,8 1 1,3 1,3 0,3 1 4
blanding 3055
Heerup 107,5 104,1 15,5 0,2 0 0 1 3 1 1,3 5
Kvium 106,7 106,7 16,9 0,9 0,8 1 2 3 1 1,8 7
LG Skyscraper 104,1 106,7 12,3 0,6 0,1 1 2 2 1 1,5 6
Gns. for blanding 3055 106,1 105,8 14,9 0,6 0,3 0,7 1,7 2,7 1 1,5 6
blanding 3056
Chevignon 102,1 102,2 11,3 0,7 0,7 2 2 1 1 1,5 6
Informer 106,6 104 9,3 0,4 0 1 1 1 0 0,8 3
Ohio 103 102,9 8,3 0,6 0,1 2 2 1 1 1,5 6
Gns. for blanding 3056 103,9 103 9,6 0,6 0,3 1,7 1,7 1 0,7 1,3 5
blanding 3057
LG Skyscraper 104,1 106,7 12,3 0,6 0,1 1 2 2 1 1,5 6
Kvium 106,7 106,7 16,9 0,9 0,8 1 2 3 1 1,8 7
KWS Extase 108,5 105,3 11,8 0,4 0,1 1 1 1 1 1 4
Gns. for blanding 3057 106,4 106,2 13,7 0,6 0,3 1 1,7 2 1 1,4 5,7
blanding 3058
Informer 106,6 104 9,3 0,4 0 1 1 1 0 0,8 3
Kvium 106,7 106,7 16,9 0,9 0,8 1 2 3 1 1,8 7
KWS Extase 108,5 105,3 11,8 0,4 0,1 1 1 1 1 1 4
Sheriff 100,7 101,2 17,9 0,5 0 1 2 2 3 2 8
Gns. for blanding 3058 105,6 104,3 14 0,6 0,2 1 1,5 1,8 1,3 1,4 5,5
blanding 3059
Informer 106,6 104 9,3 0,4 0 1 1 1 0 0,8 3
Kvium 106,7 106,7 16,9 0,9 0,8 1 2 3 1 1,8 7
LG Skyscraper 104,1 106,7 12,3 0,6 0,1 1 2 2 1 1,5 6
Gns. for blanding 3059 105,8 105,8 12,8 0,6 0,3 1 1,7 2 0,7 1,3 5,3
blanding 3060
Informer 106,6 104 9,3 0,4 0 1 1 1 0 0,8 3
Kvium 106,7 106,7 16,9 0,9 0,8 1 2 3 1 1,8 7
KWS Extase 108,5 105,3 11,8 0,4 0,1 1 1 1 1 1 4
Gns. for blanding 3060 107,3 105,3 12,7 0,6 0,3 1 1,3 1,7 0,7 1,2 4,7

Vil du vide mere?