Kvæg

Husk din oplysningspligt hvis kvægbesætningen er i salmonellastatus 2

Den ansvarlige for en kvægbesætning i salmonellastatus 2 har pligt til at oplyse om status til alle, der har kontakt med besætningen.

Hvis du er ansvarlig for en kvægbesætning i salmonellastatus 2, skal du oplyse enhver, der har kontakt med besætningen om, at den er under offentligt tilsyn på grund af Salmonella Dublin. Det er nemlig den besætningsansvarlige, som har oplysningspligten.  

Du skal informere både dem, som skal servicere dig i stalden og i marken, og dem som leverer varer eller foder til din bedrift. Det vil f.eks. sige dyrlæge, fodringrådgiver, klovbeskærer, inseminør, håndværkere, foderstof, maskinstationer, biogasanlæg m.fl.

Minimer antallet af besøg hvis besætningen er i salmonellastatus 2

Når besætningen er i salmonellastatus 2, skal besøg på bedriften skal så vidt muligt minimeres og kun være absolut nødvendige besøg. Du må ikke have ”unødvendige” besøg i stalden som f.eks. besøg af skoleklasser, familie, venner og naboer.

Dine forretningsforbindelser har pligt til at besøge salmonellafrie besætninger først på ruten, altså før de besøger besætninger i status 2, medmindre det er absolut akut. Det er dig, som skal oplyse det ved bestilling af en ydelse.

Artiklen er udarbejdet af ”Tag smitten ved hornene”, som er et er et samarbejde mellem SEGES Innovation, Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer, VikingDanmark, og DLBR.

Vil du vide mere?