Natur og vandmiljø

Landmænd mener, at tilskudsordningen til pleje af græs- og naturarealer kan forbedres

Spørgeskemaundersøgelse, lavet af Københavns Universitet, viser at landmænd med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer mener, at ordningen kan forbedres i forhold til at sikre eller optimere naturindholdet på tilsagnsarealer.

En række landmænd, der har tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, har svaret på en spørgeskemaundersøgelse, om hvorvidt de syntes ordningen, tilskud til pleje af græs- og naturarealer fungerer, om de er interesseret i at forbedre plejen på deres tilsagnsarealer samt, hvad de mener der skal til for at forbedre ordningen.

Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet og gennemført af Erling Andersen fra Københavns Universitet med fokus på, hvad der fungerer i den nuværende ordning, samt hvordan man eventuelt kan optimere ordningen med henblik på erfaringer fra tilsagnshavere.

Undersøgelsen viser blandt andet, at to tredjedele af de adspurgte mener, at den nuværende ordning kan gøres bedre i forhold til at sikre naturindholdet på tilsagnsarealerne. Mens færre end hver fjerde mener, at ordningen fungerer fint, som den er i dag.

Vil du vide mere?