Planter, Kvæg, Svin

Husk at gylle ikke må udbringes på frossen og snedækket jord

Fra 1. februar må der igen udbringes husdyrgødning, men ved de vinterlige forhold i år i februar er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må udbringes husdyrgødning på frossen og snedækket jord.

Trods et forholdsvist tørt efterår og vinter er mange gylletanke ved at være fyldte, og der kan derfor være behov for at kunne udbringe gylle i starten af februar. Men frost og sne i starten af februar betyder, at jorden kan være frossen og evt. snedækket et stykke ind i måneden. Jordtemperaturen er allerede nu under 0 grader og forventes at falde yderligere, og der forventes mere sne senere i ugen. 

Vær derfor opmærksom på reglerne for udbringning på frossen og snedækket jord:

"Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, kunstgødning, affald og bioaske på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt."

Men hensyn til frosne marker, så skal jorden være optøet i 15 cm dybde, før der må udbringes gylle. Det er dog tilladt at udbringe husdyrgødning efter nattefrost, forudsat at jorden forventes at optø i løbet af dagen.

Med hensyn til snedækkede marker er jorden defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm.

Husk, at det er dit ansvar, hvis der sker afstrømning til vandforsyningsanlæg og vandmiljøer mv.

Vil du vide mere?

Støttet af