Udsigt tiul fjord

Natur og vandmiljø, Planter

Ny tegnefilm stiller skarpt på fjordene og miljøreguleringen

Fjordenes vandudskiftning er en vigtig, men overset faktor for miljøet i danske fjorde. Brug 2 minutter på at forstå, hvorfor tidslighed burde indgå i vandområdeplanerne.

Udgangspunktet for at producere tegnefilmen er at belyse vigtig viden og gøre den mere tilgængelig.

- Miljøstof er vanskeligt at forstå til bunds. Og det kompliceres yderligere af, at de danske fjorde er vidt forskellige. Så budskabet er at man er nødt til at kigge på den enkelte fjord for at kunne vælge de rigtige virkemidler, siger chefkonsulent Flemming Gertz.

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=9186243e4d851a5aea95224ccea44141&source=embed&photo%5fid=69188275

Se tegnefilmen og forstå, vandets opholdstid i fjorden har afgørende betydning for fjordens miljø.

- Vi har produceret filmen for at sætte fokus på en meget vigtig viden, nemlig betydningen af en fjords vandudskiftning, som har afgørende betydning for vandmiljøet. Den viden indgår i dag ikke i myndighedernes udkast til nye vandplaner, og dermed risikerer man at lave en fejlagtig regulering.

Vil du vide mere?

Støttet af