Grise

Immunsvar hos søer og gylte efter vaccination med inaktiverede vacciner mod PRRS (prime-boost)

Resumé

Meddelelse 1292: Efter boostvaccination med inaktiveret PRRS-vaccine i fire besætninger, hvor poltene vaccineres med PRRS MLV-vaccine, blev den gennemsnitlige ELISA titer signifikant øget hos søer i alle besætninger og hos gylte i to besætninger, men der kunne ikke påvises en beskyttende effekt af vaccinationerne, fordi niveauet af neutraliserende antistoffer ikke blev øget.

Vaccination af gylte og søer ved anvendelse af prime-boost konceptet (vaccination med inaktiveret PRRS-vaccine i dyr, der som polte var vaccineret med PRRS-vaccine baseret på modificeret levende virus) gav en signifikant stigning i det gennemsnitlige niveau af antistoffer målt ved ELISA, men resulterede ikke i et højere niveau af neutraliserende antistoffer. Afprøvningen kunne derfor ikke påvise en beskyttende effekt af prime-boost konceptet. 

Formålet med denne afprøvning var at undersøge immunsystemets respons efter vaccination mod Porcint reproduktivt og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) ved anvendelse af det såkaldte prime-boost koncept, hvor gylte og søer, der som polte er vaccineret mod PRRSV med en vaccine baseret på modificeret levende virus (MLV) (=prime), efterfølgende vaccineres med en vaccine baseret på inaktiveret virus (INV) (= boost).

Afprøvningen blev foretaget i fire sobesætninger, to smittet med PRRS-1 og to smittet med PRRS-2, og der blev anvendt MLV- og INV-vacciner svarende til den type PRRSV, der fandtes i den enkelte besætning. Alle inkluderede gylte og søer var vaccineret to gange med den relevante PRRS MLV-vaccine som polte før indsættelse i besætningerne, og de blev efterfølgende vaccineret med PRRS INV-vaccine på dag 60-70 i drægtigheden.

Undersøgelse af immunsvaret blev foretaget ved at sammenligne antistoffer målt ved ELISA (Idexx), samt neutraliserende antistoffer (NA) målt ved serumneutralisationstest i blodprøver taget umiddelbart før boostvaccination med PRRS INV-vaccine og blodprøver taget på dag 35 efter.

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af