Økonomi og ledelse, Planter

Husk sikkerheden, når du arbejder ved plansiloen

Plansiloer er ofte fyldt mere end to meter op i højden, og der er risiko for alvorlige ulykker ved fald. I forbindelse med kørsel i plansiloen er der desuden risikoen for skred ud over kanter, og trykket man belaster betonelementerne med.

Før man går i gang, er det vigtigt at planlægge opgaven godt. Tit kan der være lange arbejdsdage, og når først man er i gang, er der sjældent tid til større ændringer i planlægningen.

Flytbart rækværk og gode adgangsveje er effektive sikkerhedsforanstaltninger.

Flytbart rækværk og gode adgangsveje er effektive sikkerhedsforanstaltninger. Foto: SEGES.

Planlæg arbejdet med ensilering og arbejdet omkring plansiloen

Brug et personalemøde eller tavlemøde til at drøfte, hvad der gik godt og skidt sidste år, og hvad der kan optimeres i år. Følgende er vigtigt at få på plads:

 1. Indgå aftaler om, hvordan arbejdet skal udføres
 2. Instruér alle medarbejdere i opgaven
 3. Hvis I benytter maskinstation, så aftal retningslinjer for, hvor fyldt den enkelte plansilo skal være
 4. Vurdér, om de maskiner, der kører ensilagen sammen, er de rigtige i forhold til de elementer, der er sat op (hvilket akseltryk elementerne kan klare, ses i brugsanvisningen for siloen)
 5. Vurdér, om der bør foretages ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre arbejdsulykker.

Sådan undgår I fald fra silo ved afdækning

Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt. Derfor er det vigtigt at etablere sikkerhedsforanstaltninger, så folk ikke kan falde ned:

 1. Overfyld ikke siloen. Så udgør silokanten et rækværk i sig selv
 2. Mobilt gelænder på frontlæsseren kan skærme mod fald – både fra snitfladen og fra siden
 3. Benyt flytbart rækværk på elementerne
 4. Bigballer langs siden af elementerne kan minimere faldhøjden
 5. En jordvold langs den sidste silos ydervæk hindrer fald og kan benyttes til placering af dæk
 6. Sørg for sikker adgangsvej op på stakken
 7. Hvis man er træt efter en lang dags ensilering, er der større risiko for, at man er ukoncentreret, når stakken skal dækkes. Lad friske medarbejdere afdække stakken eller vent til næste morgen.

Vil du vide mere?