Mark- og dyrkningsplan - Værktøjskasse

$name

Mark- og dyrkningsplaner udarbejdes i DLBR Mark eller DLBR Mark Online programmet. Få hjælp til dit arbejde her

Værktøjer

  

Mark Online Er det primære værktøj til planlægning af mark- og dyrkningsplan.

Kalkule Mark (avanceret) Dan grundlag for mark- og dykningsplan, der er udgangspunkt for den detaljerede plan for det kommende år.

Foder-Mark-System (FMS - tidl. MarKo) 
Se markplanen i sammenhæng med foderbehovet til malkekvægholdet eller svineproduktionen. Brug også FMS når du vil udarbejde plan for anvendelse af maskiner og forventede omkostninger.

Produktionsbudget mark. Når mark- og dyrkningsplan er udarbejdet i Mark Online, kan alle data overføres til Ø90 og dermed indgå direkte i bedriftens økonomiske budget (produktionsbruget mark er integreret del af Mark Online).

Budgetkalkuler – Farmtal Online
Er udgangspunkt for det økonomiske budget, hvis der ikke foreligger en mark- dyrkningsplan. Beregn dækningsbidrag for de enkelte afgrøder planlagt i sædskiftet evt. i Ø90 Budget, hvor kalkuler fra Farmtal Online er direkte tilgængelige.

Prognose - Salgsafgrøder
Find kvartalsopdaterede prognosepriser for salgsafgrøder og anvend dem i dit budget, når kalkuler udarbejdes direkte fra Farmtal Online.

Priserne dækker det forventede gennemsnit pr. kvartal for op til 8 kvartaler frem i tiden. Opdateringen af priserne medfører automatisk, at priser i budgetkalkuler i Farmtal Online og Ø90 Budget ajourføres.

Maskinøkonomi
Læs om maskinomkostninger, arbejdstidsforbrug og de faktorer, der påvirker maskinøkonomien. Brug værktøjerne til at lave specifikke beregninger og vurderinger.

 

Vejledninger 

  Kom godt i gang med Mark Online 
Her kan du finde manualer til Mark- og gødningsplanlægning, Sprøjtejournalindberetning m.v. 
 

Best Practice 

  

Vi arbejder løbende med Best Practice i samarbejde med DLBR rådgivere.

Nøgletal i rådgivningen
Bliv klogere på Nøgletal i Rådgivningen, der er et inspirationskatalog til konsulenternes arbejde med nøgletal, og få indblik i, hvilke nøgletal der kan anvendes i økonomistyringen.