Planter

Undersøgelse af afledningsbehovet i et dansk vandløb

Afstrømningen i vandløbet Gerå er blevet analyseret for forskellige tidsperioder, under regulativmæssige forhold, ved hydrogeologisk modellering. der er undersøgt, hvorledes vandløbsregulativet imødekommer afledningsbehovet i oplandet nu og i fremtiden.

Målet med undersøgelserne af afstrømingen i vandløbet i Gerå er at generere viden omkring vandløbs afvandingsevne, således at udbyttetab grundet vandlidende jorde kan reduceres, samtidig med at miljøkrav og vandløbsregulativer overholdes.

Vil du vide mere?

Emneord