Kvæg

Overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg

Oversigt over overgangsordninger for Lov om hold af malkekvæg og over hvornår de forskellige krav træder i kraft.

Bemærk skemaet er sorteret efter ikrafttrædelse af overgangsordningen.

Oversigt over bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg 

Paragraf Indhold For bygninger taget i brug før 1.7.2010 For bygninger taget i brug ml. 1.7.2010 og 30.6.2012 For bygninger taget i brug efter 1.7.2012
§ 64 Adgang til ko børster 1.7 2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 79. stk.2 En ædeplads pr. ko for nykælvere 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 82. stk. 2 Max.6 køer pr. drikkekop 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§102 Ungdyr hudpleje 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 121 Kalve opstaldet i grupper skal kunne udføre hudpleje 1.7.2022 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 33. stk.2 Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt. 1.7.2024 1.7. 2022 ved ibrugtagning
§35 Arealkrav ved enkelt og fælles sygeboks 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 63. stk.1 Plant gulv bagved foderbordet 1.7.2024 1.7.2022
§73. 3 pkt. Gulv, opsamlings, eftergiveligt 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§77 stk. 1, 2.pkt og stk. 3 Afgræsning: drivgange og skygge 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 78 stk. 2 og 3 Foder tildeling restriktiv eller efter ædelyst Foder efter ædelyst mindst 1 gang dagligt 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 79, stk 1,3,4 Køer pr ædeplads under forskellige forhold 1.7.2024 1.7.2022 Stk. 4 dog ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§82, stk. 3 Max. 10 køer pr. meter drikkekar 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§86 stk. 1-3 Enkeltkælvningsbokse, antal mm. 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§87 Arealkrav ved enkeltkælvnings boks 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§88 Arealkrav ved fællesforberedelse boks 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 89 Ko kalv sammen i 12 timer 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
OBS § 89 Hvis der allerede er en enkelt kælvning boks ved ibrugtagning ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 91 Fuldspalter må ikke anvendes til ungdyr 1.7.2024 1.7.2022 -
§ 100 stk.1 Gulvet bag foderbordet skal være indrettet således, at ungdyrene sikres en naturlig ædestilling og være plant (gerne med repos) 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 101 Fælles forberedelsesbokse til højdrægtige ungdyr skal indeholde mindst én ædeplads ved foderbordet pr. ungdyr. 1.7.2024 Ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§103 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med strøelse over det hele 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§104 Arealkrav ved fællesboks til ungdyr med ustrøet ædeplads 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§105 Liggeareal i bokse til ungdyr med ustrøet ædeplads 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§110 Bredden af ædeplads til ungdyr 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 111 stk. 1,2. pkt og stk. 3 Afgræsning: drivgange og skygge 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§113 stk. 2 Fodring af ungdyr min. en gang dagligt 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 116 Fuldspaltegulv må ikke anvendes i stalde med kalve. 1.7.2024 1.7. 2022 -
§ 120 stk.1 Gulvet bag foderbordet skal være indrettet således, at kalvene sikres en naturlig ædestilling og være plant. 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 124 Modtager afsnit 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§ 129 Bredden af ædepladser 1.7.2024 1.7.2022 ved ibrugtagning
§130 stk. 1,2. pkt. og stk. 3 Afgræsning: drivgange og skygge 1.7.2024 ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 131 stk. 2 Kalve skal have frisk foder mindst 1 gang dagligt 1.7.2024 ved ibrugtagning
§ 79, stk. 2/ §137 OBS: Ved AMS Indtil 12 dage efter kælvning, eller indtil malkekoens fysiologiske balance er reetableret, have adgang til én ædeplads ved foderbordet pr. malkeko 1.7.2029 Ved ibrugtagning ved ibrugtagning
§ 60 Totalarealet for det område, hvor malkekøerne op? holder sig i stalden mellem malkningerne, skal pr. malkeko være mindst 6,6 m2 for små racer og 8,0 m2 for store racer. 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 65 Gangarealer i stalde, herunder gangarealet mellem sengebåserækker, skal være indrettet således, at der er tilstrækkelig mulighed for, at malkekøerne uhindret kan vende sig og frit passere hinanden. 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 69 Der skal være mindst én tværgang for hver 15. sengebås i stalde med flere end tre rækker sengebåse.
Der skal være mindst én tværgang for hver 20. sengebås i stalde med to eller tre rækker sengebåse.
Hvis en række af sengebåse støder op imod en væg, skal der være en tværgang efter højst syv sengebåse
1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 73, 1 og 2 pkt. I malkestalde skal der være en særskilt opsamlings? plads, hvor malkekøerne kan opholde sig umiddelbart inden malkning. Opsamlingspladsen skal udgøre et areal på mindst 1,5 m2 pr. malkeko for store racer og 1,35 m2 for små racer. 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 95 Uhindret passage i gangarealer, køer 1.7.2034
§ 99 Antal af sengebåde inden tværgange 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§106 Længden af sengebåse skal være mindst, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032
§107 I sengebåsestalde med en eller to rækker sengebåse bag foderbordet skal bredden ad gangen lige bag foderbordet være mindst: 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 108 Bredden af gangen mellem sengebåserækker skal være mindst: 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 109 Bredden af tværgange i sengebåserækker skal være mindst 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 59 Krav til rumfang 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§67 Længde og bredden af sengebåse 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§68 Bredden af gangene mellem sengebåserækkerne 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 70 Bredden af tværgange med højest 3 rækker 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 71 Bredden af tværgange flere end 3 rækker 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§72 Arealkrav til hvilearealet til dybstrøelse 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 119 Uhindret passage i gangarealer, kalve 1.7.2034 1.7.2032
§ 123 Antallet af sengebåse inden en tværgang 1.7.2034 1.7.2032
§ 125 Længden af sengebåse 1.7.2034 1.7.2032
§ 126 Bredden ad gangen bag foderbordet, ved en eller to rækker sengebåse, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 127 Bredden ad gangen mellem sengebåserækker, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning
§ 128 Bredden af tværgange, ungdyr 1.7.2034 1.7.2032 ved ibrugtagning

 * Hvis kælvningsboks findes, så gældende fra 01.07.2014
** Kvier på græs, hvis fuldspaltestald 

Vil du vide mere?