Grise, Økonomi og ledelse

Grundlag for beregning af tillæg for frilandsgrise - december 2023

Resumé

Notat 2333: Notatet erstatter notat nr. 2324. Den beregnede Smågrisenotering for frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer baseret på Friland A/S' noteringer. 

Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kgs smågris, en 30 kgs smågris og en slagtegris fra 30 kg til slagtning for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for konventionel griseproduktion beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S.

Vil du vide mere?

Støttet af