Virker gærprodukter til småkalve?

Kan tilsætning af gærprodukter gøre kalven sundere og mere modstandsdygtig? Det afprøver Aarhus Universitet og SEGES nu i en slagtekalvebesætning.


Blodprøver skal afsløre, om kalvene er bedre forsynet med næringsstoffer og har et bedre immunforsvar efter at have fået et gærprodukt i mælken og foderet. Foto: SEGES.

Der findes adskillige tilsætningsstoffer og ’mirakelmidler’ på markedet, der lover, at de kan forbedre kalvenes sundhed. Men virker de? Efter indledende undersøgelser har Aarhus Universitet og DLBR Slagtekalve, SEGES fundet frem til, at gær formodentlig kan stabilisere sundheden hos småkalve. Det vil nu blive undersøgt i praksis.

Ca. 240 kalve vil denne vinter blive fulgt tæt, fra de sættes ind i en slagtekalvebesætning ca. fire uger gamle, indtil to-tre uger efter fravænning, hvor de er ca. 10-11 uger gamle. Halvdelen af kalvene får tildelt 2 g af probiotika-midlet Zoolac Bovimix pr. liter mælk og midlerne Actisaf HR+ og Zoolac feed grade i kraftfoderet, mens den anden halvdel tildeles nøjagtig samme foder – blot uden gærprodukt. Det produkt, der benyttes, består af enzymet vinase fra L. acidophilus samt aktiv gær.

For at undersøge om kalvene, der tildeles gærproduktet, klarer sig bedre, bliver samtlige kalve vejet og undersøgt af en dyrlæge ved indsættelse og ved afslutning. Forbruget af antibiotika og elektrolytter registreres, og gødningen vurderes ved start og slut for at fastslå gærproduktets effekter på diarréforekomsten.

På et mindre antal kalve undersøges, om der er forskel i gødningens bakteriesammensætning før og efter afprøvningen, ligesom næringsstofstatus og immunstatus bestemmes via blodprøver.

Seniorforsker Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, der også er chefkonsulent for slagtekalve ved SEGES, er leder af afprøvningen. Og han glæder sig til at se resultatet.

”Vi vil jo gerne finde alternativer til antibiotika, som kan stabilisere kalvene, så de bliver mindre syge efter ankomsten til slagtekalveproducenten,” fortæller han.

Mave og tarm undersøges

Ca. fire uger inde i forsøget må 12 forsøgskalve og 12 kontrolkalve lade livet i forskningens navn. På disse kalve analyseres prøver af tarmen, vommens udvikling og sundhedstilstand undersøges, og der laves en grundig analyse af typer og antal af bakterier i tarmen.

”Vi bliver nødt til at gå så grundigt til værks, fordi der mangler viden om, hvordan gærproduktet påvirker mave-tarmkanalen,” fortæller Mogens Vestergaard, som ud fra litteraturen forventer, at kalvenes sundhed forbedres af gærtilsætningen. Der forventes en effekt mens kalvene er på gær-behandlingen, men håbet er også, at der er positive langtidseffekter for kalven. I sommeren 2019 trækkes slagtedata fra kalvene for at dokumentere eventuelle langtidseffekter. De første resultater forventes klar til offentliggørelse i efteråret 2019.

Læs mere om projektet Robuste Kalve

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2018