Natur og vandmiljø

Status og trusler for insektfaunaen

Resumé

Et stigende antal studier har i de seneste år påvist markant tilbagegang blandt insekterne, heriblandt bier og andre nyttedyr (Potts et al., 2010; Hallmann et al., 2017; Seibold et al., 2019). Historierne om insekternes tilbagegang har fået meget stor bevågenhed i medierne og skabt bekymring i befolkningen, og ikke mindst i landbruget, som er afhængigt af de ’tjenester’ som insekterne leverer, fx i form af deres bestøvning af mange afgrøder.

I Europa estimeres det, at omkring 10% af den økonomiske værdi af fødevareproduktionen er afhængig af insektbestøvning. Det svarer til en økonomisk værdi på over 164 milliarder kr. (Gallai et al., 2009). Desuden spiller insekterne en afgørende rolle i vores økosystemer, både som rovdyr, planteædere, nedbrydere og som fødekilde for fugle, flagermus og andre større dyr, længere oppe i fødenetværket. 

Insekterne har en vigtig rolle

Flere grupper af insekter, herunder sommerfugle, biller og bier, betragtes som vigtige biodiversitets-indikatorer (Pearson and Cassola, 1992; Hilty and Merenlender, 2000; Brereton et al., 2011). Insekternes status kan derfor bruges som en slags ’termometer’, der fortæller os om naturens tilstand. Insekternes spiller desuden mange vigtige roller i økosystemernes fødenetværk, både som føde for større dyr, fx fugle, flagermus og pattedyr, og som nedbrydere af organisk materiale. Insekternes tilbagegang berører derfor vores økosystemer i bred forstand, og afspejles fx i store tilbagegange blandt insektædende fugle som broget fluesnapper, stær, nattergal og landsvale (Evans, Wilson and Bradbury, 2007; Hallmann et al., 2014; Bowler et al., 2019; Moshøj, C et al., 2019). 

Med denne rapport ønsker vi at skabe et overblik over status for insekterne i Danmark – og resten af verden – og at samle den nyeste viden om årsagerne til insekternes tilbagegang. Netop denne viden er afgørende, når vi skal identificere de bedste virkemidler, som kan være med til at standse insekternes tilbagegang – og på sigt vende udviklingen til fremgang. 

I virkemiddelkataloget ’Flere Insekter i landskabet’ giver vi - med afsæt i den viden om årsagerne til insekternes tilbagegang - overblik over konkrete tiltag, som kan skabe bedre vilkår for insekter på landbrugsbedriften samtidig med, at der er plads til effektiv planteproduktion.

Vil du vide mere?

Støttet af