Jura

Ferierejser til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Covid-19: Medarbejdere som rejser på ferie i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, risikerer at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser.

Den 27. juni 2020 træder Udenrigsministeriets nye rejsevejledninger i kraft, hvorefter det bliver muligt at rejse på ferie i 25 europæiske lande i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger. Dog frarådes rejser til Portugal, Storbritannien, dele af Sverige, Rumænien, Malta og Irland fortsat. 

Opdateringen sker ud fra en ny model baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i det pågældende land. 

For så vidt angår resten af verden, frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser som minimum til og med den 31. august 2020. Endvidere lyder myndighedernes opfordring, at man skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har rejst til et land som ikke er et af de 25 europæiske lande som er undtaget. 

Ansættelsesretlige konsekvenser 

Under normale omstændigheder kan arbejdsgiver ikke blande sig i, hvor en medarbejder rejser hen på ferie. Som arbejdsgiver er man dog forpligtet til at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Hertil kommer, at en ansat ikke er forpligtet til at arbejde sammen med en kollega, som udgør en potentiel smittefare. 

Arbejdsgiver må derfor træffe foranstaltninger til at sikre medarbejderne mod smitterisiko, og kan være berettiget til at afvise en medarbejder, hvis vedkommende er rejst på ferie i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og hermed risikerer at udsætte kollegaer for smitte. Endvidere har medarbejderen ikke krav på løn i fraværsperioden. 

Der kan efter omstændighederne blive tale om et forhold, som kan karakteriseres som grov misligholdelse fra medarbejderens side, med bortvisning som yderste konsekvens. Dette kræver dog, at arbejdsgiver på forhånd har meldt klart ud, at konsekvensen af en rejse i strid med myndighedernes anbefalinger, og en deraf følgende 14 dages karantæneperiode, betragtes som grov misligholdelse, idet medarbejderen ikke vil kunne møde ind på sit arbejde i adskillige dage efter hjemkomst. 

Arbejdsgiver bør under alle omstændigheder melde klart og tydeligt ud om disse forhold på arbejdspladsen.