Natur og vandmiljø

Status og trusler for insektfaunaen

Et overblik over status for insekterne i Danmark og resten af verden og den nyeste viden om årsagerne til insekternes tilbagegang. Tilbagegangen blandt insekterne er en af de medvirkende årsager til, at Danmarks biodiversitet går tilbage.

Resumé

Historierne om insekternes tilbagegang har fået meget stor bevågenhed i medierne og skabt bekymring i befolkningen, og ikke mindst i landbruget, som er afhængigt af de ’tjenester’ som insekterne leverer, fx i form af deres bestøvning af mange afgrøder.

Insekternes tilbagegang i Danmark og på verdensplan har været kendt længe, men det er først i de seneste år at forskningen, samfundet og medierne har haft fokus på problemet.

De fire væsentligste årsager til tilbagegangen er:

  1. tab af levesteder/habitater på grund af intensivering af landbrug og byudvikling
  2. påvirkning fra pesticider og gødningsstoffer
  3. biologiske faktorer, herunder sygdomme og indførte/invasive arter
  4. klimaforandringer.

Vil du vide mere?

Støttet af