Kvæg

Landsforsøg med vækststimulatorer til majs

Fra flere sider sker der en intensiv markedsføring af vækststimulatorer til majs. I flere tilfælde henvises til Landsforsøgene, hvor midlerne AgriGro Grain-Set, Herbali, Stalosan G og Terralyt Plus har været afprøvet i majs. I forsøgene har midlerne ikke påvirket udbyttet af foderenheder signifikant. Der har været en tendens til, at midlerne på nær Stalosan G har givet et lidt højere indhold af stivelse og en lidt højere foderværdi. Her bringes en samlet oversigt over landsforsøg med vækststimulatorer til majs.

Der er udført landsforsøg med vækststimulatorer til majs i 1996-97, 2001-02 og i 2004-05. I forsøgene er produkterne hvert år nøje anvendt efter firmaernes anbefalinger. I 2004-05 er forsøgene efter aftale med repræsentanterne udført i førsteårsmajs. Flere detaljer om forsøgene kan hentes i Oversigt over Landsforsøgene samt i tabelbilaget på LandbrugsInfo.

Herbali afprøvet i 1996-97

Tabel 1 viser resultater fra Landsforsøgene 1996-97 med vækststimulatoren Herbali. I forhold til tabellen i Oversigt over Landsforsøgene 1997, side 270, er beregningen af nettoudbyttet opdateret med nye priser, oplyst af repræsentanten for 2006.

Tabel 1. Landsforsøg med vækststimulatorer 1996-97.(Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997, side 270).

Majs Pct. tørstof Pct. af tørstof Kg tørstof pr. FE Udb. og merudb. pr. ha
råpro- tein træstof stivelse
hkg tørstof a.e. netto a.e.1)
1996-1997. 8 forsøg
Ubehandlet 33,3 8,3 18,5 32,6 1,04 122,2 117,3 -
2 x 2 l Herbali2) 33,6 8,1 18,2 33,7 1,03 -0,5 0,3 -4,9
LSD ns ns

1) Der er regnet med 85 kr. pr. liter Herbali, 90 kr. pr. afgrødeenhed og 65 kr. pr. udsprøjtning.2) 2 liter pr. ha er udsprøjtet, når majsen har været 10 cm høj, og 2 liter pr. ha er udsprøjtet, når majsen har været 30 cm høj.

Konklusion

Anvendelsen af Herbali til majs har ikke haft nogen betydende virkning på hverken udbytte eller foderværdi.

Terralyt Plus, AgriGro og Grain-Set afprøvet i 2001-02

Tabel 2 viser resultaterne fra Landsforsøgene i 2001-02 med vækststimulatorer til majs. I forhold til tabellen i Oversigt over Landsforsøgene 2002, side 314, er beregningen af nettoudbyttet opdateret med nye priser, oplyst af repræsentanterne for 2006.

Tabel 2. Landsforsøg med vækststimulatorer 2001-02.(Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002, side 314).

Majs Tørstof pct. Pct. af tørstof FK, NDF FK org. stof Kg tør- stof pr. FE Udb. og merudb. pr. ha
rå- pro- tein sti- velse NDF stivelse hkg a.e. netto a.e.4)
2002. 5 forsøg
Ubehandlet 34,6 7,4 31,9 36,2 64,9 76,5 1,14 47,7 131,4 -
0,4 kg Terralyt Plus1) 34,2 7,5 32,0 35,8 65,1 76,7 1,13 0,5 1,8 -3,3
1 x 2,5 l Agri-Gro2) 1 x 2,0 l Agri-Gro2) 34,9 7,7 33,6 34,4 65,1 77,2 1,11 3,5 5,1 0,2
0,5 l Grain-set3) 34,9 7,7 32,9 34,7 65,4 77,2 1,12 2,2 4,3 2,1
LSD ns ns
2001-2002. 8 forsøg
Ubehandlet 34,1 7,6 31,8 - - 76,5 1,18 45,9 121,7 -
0,4 kg Terralyt Plus1) 33,9 7,7 32,2 - - 76,7 1,16 1,0 3,8 -1,3
1 x 2,5 l Agri-Gro2) 1 x 2,0 l Agri-Gro2) 34,3 7,8 33,1 - - 77,2 1,16 2,7 5,2 0,3
0,5 l Grain-set3) 34,2 7,8 32,9 - - 77,2 1,16 2,1 4,7 2,5
LSD ns ns

1) Udsprøjtet straks efter såning.2) I 2001 blev 1. behandling udsprøjtet straks efter såning. 2. behandling blev udsprøjtet, da majsen var 40-50 cm høj. I 2002 blev 1. behandling nedharvet før såning. I 2001 blev tilsat 2,5 kg druesukker ved 1. behandling og 2,0 kg druesukker ved 2. behandling.3) Udsprøjtet ved vækststadium 17. (7. løvblad udfoldet).4) Der er regnet med priserne 998 kr. pr. kg Terralyt Plus, 70 kr. pr. liter Agri-gro, 270 kr. pr. liter Grain-set, 90 kr. pr. afgrødeenhed samt en omkostning til udsprøjtning på 65 kr. Der er regnet med udbringningsomkostninger svarende til1 x Terralyt Plus, 2 x AgriGro og 1 x Grain-Set.

Konklusion

Anvendelsen af vækststimulatorer til majs har ikke påvirket udbyttet signifikant. Der er tendens til et lidt højere indhold af stivelse og en lidt højere foderværdi for anvendelse af vækststimulatorer.

AgriGro og Stalosan G afprøvet i 2004-05

Tabel 3 viser resultater fra Landsforsøgene i 2004-05 med vækststimulatorer til førsteårsmajs.

 

Tabel 3. Landsforsøg med vækststimulatorer 2004-05. (Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2005, side 373.)

Majs Pct. tørstof Pct. af tørstof FK NDF FK org. stof Kg tørstof pr. FE Udb. og merudb. pr. ha
råpro- tein stivelse NDF
hkg tørstof a.e. netto a.e.3)
2004-2005. 4 forsøg
Ubehandlet 27,9 8,3 23,6 46,9 62,1 73 1,25 119,7 95,6 -
15 kg Stalosan G 1) 27,3 8,4 23,4 47,3 62,2 73 1,25 -1,1 -0,9 -2,6
2 l AgriGro 2,5 l AgriGro 2) 27,9 8,3 24,2 46,3 62,2 73 1,24 -1,3 -0,1 -3,6
LSD 5,7 ns

1) Nedharvet før såning.2) 2 liter og 2,5 liter pr. ha er udsprøjtet sammen med henholdsvis første og anden ukrudtssprøjtning.3) Der er regnet med 10 kr. pr. kg Stalosan G, 70 kr. pr. liter AgriGro og 90 kr. pr. afgrødeenhed. Der er regnet med 65 kr. pr. ha til udsprøjtning. af Stalosan. Der er ikke regnet med udbringningsomkostninger til AgriGro, da dette middel er udbragt sammen med ukrudtssprøjtningen.

Konklusion

Anvendelse af Stalosan G og AgriGro har ikke givet rentable merudbytter.

Tabel 4. Oversigt over afprøvede produkter.

Middel Repræsentant Bestanddele
AgriGro http://www.agrigro.dk/
Mikro- og makronæringsstoffer, enzymer, aminosyrer og jordbakterier.
Grain-Set http://www.bj-agro.dk/ Mikro- og makronæringsstoffer, gæreksstrakt og Yuccapalmesaft.
Herbali http://www.bionagro.dk/ (link ikke længere tilgængeligt) Flydende ekstrakt af havalger tilsat et specielt mix af andre planteekstrakter.
Stalosan G http://www.stormollen.dk/index.php?topid=7(link ikke længere tilgængeligt) 0,18 pct. kvælstof, 8,7 pct. fosfor, 12,3 pct. svovl og 0,017 pct. kobber.
Terralyt Plus Handelsfirmaet Erwin Jensen, Rugmarken 18, Postboks 31, 6360 Tinglev Mikro- og makronæringsstoffer.

Kommentar

I 2006 anlægges nye landsforsøg med vækststimulatorer til majs. Se forsøgsplanen.

Emneord

Vil du vide mere?