Bælgfrugter

Planter

Ny folder om danske bælgfrugter - fødevaresikkerhed, grænseværdier for kemiske forureninger og egenkontrol

I Danmark er dyrkning af forskellige bælgplanter såsom linser, ærter, hestebønner, kikærter og lupin i stærk vækst og efterspørgslen på proteinholdige afgrøder stiger.

Afprøvning af forskellige sorter samt dyrknings- og anvendelsesmetoder er i fokus hos mange avlere og fødevarevirksomheder.

Som fødevarevirksomhed skal du kunne vurdere relevante risikofaktorer i forbindelse med bl.a. indkøb af råvarer og forarbejdning, så det salgsklare produkt lever op til regler om sporbarhed og fødevaresikkerhed. Nogle risikofaktorer vil knytte sig til dyrkning og høst, andre til lagring eller forarbejdning (f.eks. tørring, formaling). 

Der er i denne vejledning lagt vægt på vurdering af kemiske forureninger i bælgfrugter. Hvilke lovgivningsmæssige krav er der, og hvordan kan du håndtere dem i din virksomhed, f.eks. hvis du som landmand ønsker at sælge tørrede bælgfrugter direkte til foodservice og/eller detail.

Folderen er udarbejdet af SEGES i samarbejde med Comida Fødevarerådgivning, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Dansk Vegetarisk Forening og Plantebaseret Videnscenter og vil blive opdateret én gang om året. Folderen er senest opdateret december 2023.

Vil du vide mere?

Støttet af