Planter

Grænseværdierne for meldrøjer sænkes først senere

Da de nye lavere grænseværdier for meldrøjer har ført til større kassationer af både rug og hvede end forventet, har EU-Kommissionen udsat datoen for ikrafttrædelse af grænseværdierne.

Grænseværdien for meldrøjer i uforarbejdet rug blev fra 1. juli 2024 nedsat fra 0,5 g meldrøjer pr. kg rug (0,05 vægtprocent) til 0,2 g meldrøjer pr. kg rug (0,02 vægtprocent). I formalede melprodukter af rug blev grænsen for alkaloider fra meldrøjer nedsat fra 500 ug/kg til 250 ug/kg. Se Kommissionens forordning (EU) 2021/1399 med de gamle grænser og Regulation (EU) 2023/915 med de nye grænser, som blev vedtaget i 2023.

Da det har vist sig, at de nye lavere grænseværdier har ført til større kassationer af både rug og hvede end forventet, har EU-Kommissionen fremsat forslag til en udsættelse af grænseværdierne. Forslaget er netop blevet vedtaget, og de gældende grænseværdier ses i oversigten nedenfor. Det fremgår, at grænsen først bliver nedsat til 0,2 g meldrøjer pr. kg  uforarbejdet rug pr. 1. juli 2025. Den lavere grænse for alkaloider fra meldrøjer i rugmel er udsat til 1. juli 2028.

Meldrøjer er i hvede et lille problem i Danmark, men angreb kan optræde mere udbredt i hvede i andre områder af Europa i visse år.

Det forventes, at grovvarefirmaerne for høst 2024 vil indrette deres regler for fradrag for meldrøjer i rug efter de gældende grænseværdier.

Grænseværdier for meldrøjer

Oversigt 1. Gældende grænseværdier i EU for meldrøjer.

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Planteafgiftsfonden (PLAF)