Heste

Nyt omkring vurdering af hesteejendomme, med offentliggørelsen af styresignal fra Skattestyrelsen

Der har længe været lagt op til ændringer fra Skattestyrelsens omkring vurdering af landbrugsejendomme. Efter en høringsproces har Skattestyrelsen nu udsendt et nyt styresignal, der omhandler kategoriseringen af landbrugsejendomme, herunder hesteejendomme.

Der har længe været lagt op til ændringer fra Skattestyrelsens side omkring vurdering af landbrugsejendomme. Særligt kategoriseringen af ejendommene som havende landbrugselement eller alternativt bolig- eller erhvervselement har betydning for indehavere af hesteejendomme. Der er nemlig en betragtelig forskel på såvel vurderingsprisen på jorden som grundskyldspromillen, alt efter hvilken kategori en hesteejendom placeres i. 

Skattestyrelsen havde indtil 9. marts et forslag til styresignal i offentlig høring. I dette forslag til styresignal kunne hesteejendomme først komme i betragtning under kategoriseringen ”landbrugselement” ved minimum 5 avlsdyr, og ville kun være sikret kategoriseringen ved minimum 20 avlsdyr. Ydermere defineredes avlsdyr meget snævert, således at der udelukkende var tale om avlshopper eller avlshingste.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste opponerede mod Skattestyrelsen opfattelse af en hesteproduktion i et svar på den offentlige høring, da det er opfattelsen, at hesteproduktion er meget bredere end blot tilblivelsen af et føl. Ligeledes har Landsudvalget for Heste og SEGES Heste den opfattelse at hesteproduktion ikke er kvantitativ men kvalitativ, og bør kunne komme i betragtning som en landbrugsproduktion fra en besætningsstørrelse på 2 heste, og bør sikres landbrugselement ved en besætningsstørrelse på 10 heste.
Nu har Skattestyrelsen så publiceret det nye styresignal, og der er delvist lyttet til branchens argumentation. Grænserne for besætningsstørrelse fastholdes, men der er indarbejdet en mere reel vurdering af en hesteproduktion, der ikke udelukkende omhandler avlshopper og avlshingste. I styresignalet anerkendes nemlig også andre faser i hesteproduktionen såsom tilvækst, tilridning og forarbejdning af unghestene.

I løbet af foråret vil mange ejere af landbrugsejendomme modtage skrivelser fra Skattestyrelsen, hvor de enkelte ejendomme vurderes i henhold til det nye styresignal. I den forbindelse er det væsentligt at reagere hurtigt, hvis man ikke er enig i Skattestyrelsens vurdering af ejendommen. Der vil typisk være en frist på 15 dage til at reagere med en klage over vurderingen.  Idet mange endnu ikke har fået registreret besætningernes heste i CHR, så vil der ganske givet være en del hesteejendomme, hvor Skattestyrelsen ikke kan se noget landbrugselement. Det vil derfor ligeledes være en god idé at sikre sig, at ejendommenes heste er registreret i CHR, så en hesteproduktion fremgår af de offentlige registreringer på den enkelte ejendom.

Skulle der være behov for hjælp til udfærdigelse af klager, så findes der eksperter på de lokale landbrugscentre under DLBR, der kan kontaktes.

Vil du vide mere?