Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – december 2021

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020. Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007.

Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 25. november 2021. 

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd fra malkekvægstyre samt kødkvægssæd i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1a

Racer Økologiske besætninger
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 1.496 25,1 77 1,3 3.187 53,5 1.197 20.1
HOL 29.796 25,9 3.433 3,0 59.243 51,5 22.624 19,7
JER 14.957 63,5 748 3,2 2.068 8,8 5.768 24,5

Tabel 1a

Racer Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 14.120 22,0 1.593 2,5 39.018 60,7 9.565 14,9
HOL 172.994 19,4 18.371 2,1 537.849 60,4 161.383 18,1
JER 107.500 60,4 13.694 7,7 27.274 15,3 29.662 16.7

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 
Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder
(obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 1b

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8.897 42,88 11.661 56,19
Køer - 1. lakt. 2.782 17,44 10.500 65,83
Køer - 2. lakt. 1650 11,71 8.477 60,16
Køer - øvr. lakt. 2287 11,75 11.567 59,42
DH Kvier 134.389 52,08 121.328 47,02
Køer - 1. lakt. 29.668 12,48 167.985 70,66
Køer - 2. lakt. 17.392 8,21 134.267 63,36
Køer - øvr. lakt. 18.341 6,17 173.512 58,37
Jersey Kvier 57.195 86,73 7.032 10,66
Køer - 1. lakt. 27.544 56,50 7.882 16,17
Køer - 2. lakt. 16.498 48,00 5.569 16,20
Køer - øvr. lakt. 21.220 40,34 8.859 16,84

Tabel 1b

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4 0,02 189 0,91
Køer - 1. lakt. 335 2,10 2.332 14,62
Køer - 2. lakt. 550 3,90 3.413 24,22
Køer - øvr. lakt. 785 4,03 4.828 24,80
DH Kvier 214 0,08 2.117 0,82
Køer - 1. lakt. 4.507 1,90 35.584 14,97
Køer - 2. lakt. 6.456 3,05 53.812 25,39
Køer - øvr. lakt. 10.927 3,68 94.494 31,79
Jersey Kvier 79 0,12 1.641 2,49
Køer - 1. lakt. 3.302 6,77 10.022 20,56
Køer - 2. lakt. 3.964 11,53 8.338 24,26
Køer - øvr. lakt. 7.097 13,49 15.429 29,33

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at knap 80% af Holstein besætninger og knap 75% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er over 97% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne af stor race, hvorimod over 90% af Jersey besætninger bruger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Tabel 2a

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 214 73,83
Køer - 1. lakt. 184 44,02
Køer - 2. lakt. 173 37,57
Køer - øvr. lakt. 198 34,34
DH Kvier 1.722 78,28
Køer - 1. lakt. 1.716 31,99
Køer - 2. lakt. 1.671 25,61
Køer - øvr. lakt. 1.734 23,01
Jersey Kvier 349 97,42
Køer - 1. lakt. 327 94,50
Køer - 2. lakt. 298 93,29
Køer - øvr. lakt. 313 91,69

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2b

Malkekvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 7.905 53,53 6.777 45,89
Køer - 1. lakt. 2513 32,76 3.607 47,02
Køer - 2. lakt. 1385 22,91 2.508 41,48
Køer - øvr. lakt. 1948 26,61 2.849 38,92
DH Kvier 135.712 62,78 78.613 36,37
Køer - 1. lakt. 27.796 33,21 36.334 43,42
Køer - 2. lakt. 15.836 26,60 21.829 36,66
Køer - øvr. lakt. 16.457 21,67 24.830 32,69
Jersey Kvier 56.451 87,95 6.066 9,45
Køer - 1. lakt. 27.071 58,85 5.964 12,97
Køer - 2. lakt. 16.030 49,30 4.571 14,06
Køer - øvr. lakt. 20.818 42,25 6.702 13,60

Tabel 2b

Kødkvæg
Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 85 0,58
Køer - 1. lakt. 189 2,46 1.363 17,77
Køer - 2. lakt. 330 5,46 1.823 30,15
Køer - øvr. lakt. 403 5,51 2.120 28,96
DH Kvier 153 0,07 1.695 0,78
Køer - 1. lakt. 3.138 3,75 16.418 19,62
Køer - 2. lakt. 3.725 6,26 18.148 30,48
Køer - øvr. lakt. 6.151 8,10 28.511 37,54
Jersey Kvier 78 0,12 1.588 2,47
Køer - 1. lakt. 3.227 7,02 9.737 21,17
Køer - 2. lakt. 3.893 11,97 8.019 24,66
Køer - øvr. lakt. 6.974 14,15 14.782 30,00

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Tabel 2c

Malkekvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.607 70,26 2.354 29,50
Køer - 1. lakt. 1697 46,88 1.335 36,88
Køer - 2. lakt. 862 31,44 948 34,57
Køer - øvr. lakt. 1180 35,39 1054 31,61
DH Kvier 93.239 76,99 27.603 22,79
Køer - 1. lakt. 18.212 46,38 14.234 36,25
Køer - 2. lakt. 9.392 36,17 8.507 32,77
Køer - øvr. lakt. 9.803 29,50 10.002 30,10
Jersey Kvier 32.549 96,23 1.171 3,46
Køer - 1. lakt. 15.215 71,94 1.882 8,90
Køer - 2. lakt. 9.039 58,20 1.793 11,54
Køer - øvr. lakt. 11.516 49,36 2.696 11,55

Tabel 2c

Kødkvæg
Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 0 0,00 19 0,24
Køer - 1. lakt. 128 3,54 460 12,71
Køer - 2. lakt. 224 8,17 708 25,82
Køer - øvr. lakt. 266 7,98 834 25,01
DH Kvier 19 0,02 241 0,20
Køer - 1. lakt. 1.550 3,95 5.269 13,42
Køer - 2. lakt. 1.970 7,59 6.094 23,47
Køer - øvr. lakt. 3.342 10,06 10.087 30,35
Jersey Kvier 2 0,01 103 0,30
Køer - 1. lakt. 1.586 7,50 2.466 11,66
Køer - 2. lakt. 2.166 13,95 2.533 16,31
Køer - øvr. lakt. 3.967 17,00 5.153 22,09

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 148 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 68,2 31,6 0 0,2
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,4 15,0
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,3 9,3 7,8
IO56 65,9 67,2 62,2

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1218 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 72,9 26,8 0 0,3
Kviens alder ved 1. inseminering 14,9 15,2 17,1
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,3 7,8 4,3
IO56 64,3 70,2 71,3

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 130 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 89,3 10,5 0 0,2
Kviens alder ved 1. inseminering 13,9 14,5 14,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 6,3 7,0 1,8
IO56 63,1 60,6 51,8

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 79 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 46,8 39,0 3,1 11,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,2 81,3 85,1 86,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,19 2,23 2,10 2,10
Køernes gennemsnitlige NTM 8,5 5,5 -0,5 0,6
IO56 57,5 59,0 63,6 61,8

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 506 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,1 39,7 3,9 12,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,3 86,8 85,6 96,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,32 2,40 2,11 2,27
Køernes gennemsnitlige NTM 6,8 3,9 1,5 0,5
IO56 54,9 62,4 56,9 63,1

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 149 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 68,2 20,6 6,0 5,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,5 97,0 82,8 106,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,99 2,07 1,92 1,89
Køernes gennemsnitlige NTM 5,7 3,4 1,2 -0,4
IO56 60,5 57,5 61,9 60,7

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 63 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,2 34,1 7,8 21,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,1 80,1 78,8 79,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 2,92 3,02 2,86
Køernes gennemsnitlige NTM 9,4 6,1 0,9 -0,5
IO56 53,6 56,6 62,8 58,7

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 385 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,7 36,7 7,3 22,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,9 86,9 86,1 88,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,18 3,08 3,00 2,91
Køernes gennemsnitlige NTM 6,7 3,2 0,4 -1,0
IO56 47,9 56,1 51,3 59,7

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 132 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 52,6 22,9 11,1 13,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,4 86,4 83,6 95,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,64 2,56 2,57 2,46
Køernes gennemsnitlige NTM 4,9 1,3 -0,0 -1,0
IO56 57,2 59,1 63,1 62,8

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 66 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,1 33,8 7,0 24,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,1 86,5 84,2 87,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,16 3,08 3,05 2,94
Køernes gennemsnitlige NTM 9,6 6,2 1,6 0,3
IO56 47,1 58,8 67,2 63,0

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 356 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,0 34,2 9,1 27,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,2 90,0 86,4 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,35 3,21 3,15 3,10
Køernes gennemsnitlige NTM 3,9 0,7 -2,5 -3,7
IO56 48,6 58,1 52,3 59,4

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 141 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 43,3 25,9 14,3 16,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,6 93,3 85,5 92,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,78 2,58 2,69 2,56
Køernes gennemsnitlige NTM 2,6 -0,4 -2,7 -3,8
IO56 56,1 62,1 59,5 64,9

Vil du vide mere?