Foreløbigt resultat: Shredlage og snitlængde i majs har ingen effekt

Hverken foderoptagelse eller mælkeydelse bliver tilsyneladende påvirket af Shredlage eller snitlængde.

I to nyligt afsluttede fodringsforsøg med majs-ensilage fra 2017 tyder den foreløbige opgørelse af data på, at Shredlage og forskellig snitlængde hverken påvirker foderoptagelse eller mælkeydelse i mærkbar grad.

Der blev ellers gået til yderligheder i forsøget på Kvægbrugets Forsøgscenter i Foulum, da majsen blev høstet med Shredlage kerneknuser og snittet på 9, 18 og hele 26,5 mm midt i oktober 2017.

Majsen blev i fodringsforsøget sammenlignet med majsensilage høstet med almindelig kerneknuser og snittet på kun 4 mm, samt 9 og 18 mm. Derudover indgik majsensilage med hele 55 pct. af tørstof i den totale TMR-1. Tørstofprocenten i majsensilagerne var ca. 32 pct.

Understøtter udenlandske forsøg

Vi havde altså et godt grundlag for at kunne afdække, om foderoptagelse, mælkeydelse og stivelsesfordøjelighed lader sig påvirke af mere fysisk struktur og øget kerneknusningsgrad i majsensilagen, som Shredlage-konceptet foreskriver. Til trods for de relativt yderligtgående behandlinger i disse forsøg tyder den foreløbige opgørelse på, at der ikke er nogen klar forskel mellem de forskellige behandlinger. I tyske og amerikanske forsøg har det heller ikke været muligt at dokumentere nogen skelsættende fordele ved Shredlage frem for almindelig majsensilage.

Som nævnt bygger dette udelukkende på en foreløbig opgørelse af data. På Fodringsdagen 11. september vil de færdige resultater af forskellige snitlængder og kerneknuserens effekt på bl.a. foderoptagelse, mælkeydelse og -sammensætning, samt stivelsesfordøjelighed og visse gødningsparametre blive præsenteret. På Fodringsdagen vil vi også komme ind på, hvornår det kan være relevant med fremstilling af Shredlage majs.

Fodringsdagen er for alle med en særlig interesse i fodring af kvæg. Programmet ses på bagsiden af dette KvægNyt. Seneste tilmelding er 31. august på www.tilmeld.dk/fodringsdagkvaeg2018.

Se program for fodringsdagen

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 15, 2018.