Økologi, Natur og vandmiljø

Økologiske EU-forbrugere er kritiske over for antibiotika, kobber og plastik

EU-projektet Organic-PLUS har gennemført en forbrugerundersøgelse i Frankrig, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Spanien og Storbritannien. Formålet er at få større viden om forbrugeres holdninger til brugen af en række hjælpestoffer i den økologiske produktion.

Omstridte hjælpestoffer i økologisk fødevareproduktion 

Vækst i økologisk landbrug er afhængig af forbrugernes tillid til de økologiske varer. Hvis for eksempel brug af visse gødninger, antibiotika eller plastik er årsag til tilbageholdenhed, er det vigtigt at finde alternativer. Derfor er forbrugernes holdning til en række omstridte hjælpestoffer i den økologiske produktion undersøgt og svarene samlet i rapportform. 

Forbrugerne er i undersøgelsen blevet bedt om at vælge de tre vigtigste blandt disse otte udsagn: 

 • undgå plastoverdække
 • undgå brug af kobber som fungicid
 • undgå brug af mineralolie (paraffin)
 • reducér brugen af antibiotika
 • forbyd konventionel halm til strøelse
 • undgå brug af tørv til planteproduktion
 • producér vegansk uden input fra animalske kilder 
 • undgå syntetiske vitaminer i foder

Konklusion

Selvom der er forskelle mellem landene, så er den overordnede konklusion på undersøgelsen, at forbruget af antibiotika, kobber og plastikdække mod ukrudt, bør udfases eller minimeres for at imødekomme de økologiske forbrugere. Organic-PLUS arbejder aktivt med at teste alternativer til disse hjælpestoffer.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Kilde: Survey on Public Opinion in Europe regarding contentious inputs - a report.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [774340]
  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [774340]