Grise

Regionsinddeling af dansk griseproduktion

Resumé

Notat 2305: Formålet med notatet er at lave en faglig indstilling til regionsinddeling af Danmark i forhold til grisebesætningernes geografiske beliggenhed. En regionsinddeling af Danmark med udgangspunkt i grisebesætningernes beliggenhed vil kunne bruges til at give et overblik over den geografiske udbredelse af eksempelvis sygdomme som PRRS.

Regionsinddelingen af Danmark er lavet, så den tager højde for den danske kystlinje, deriblandt de mange øer. Funktionen blev kørt på et datasæt bestående af 5.286 grisebesætninger med tilknyttede geografiske koordinater som oplyst i CHR-registeret. Grisebesætningerne var aktive og omfattet af PRRS-reduktionsstrategien (>10 søer eller >100 grise totalt) per december 2021. Regionsinddelingen resulterede i 58 regioner, bestående af et gennemsnit på 85 [6;128]min;max besætninger.

Vil du vide mere?

Emneord

Støttet af