Hvis kurven for kodødelighed skal knækkes, skal du først og fremmest sikre dig, at bemandingen på kvægbedriften er på plads til at skabe de forandringer, der skal til.

Kvæg

Leder på kvægbedrift - Få styr på disse 3 forhold for at sænke kodødeligheden

Tre ledelsesmæssige faktorer er afgørende, hvis du vil sænke dødeligheden på bedriften. Den væsentligste er, at I er folk nok.

Som leder af en kvægbedrift er du nøglepersonen, der skal få forandringer ført ud i livet. 

Og især tre overordnede forhold skal der være styr på, før det for alvor giver mening at tage fat i de faglige områder:

1. Medarbejdere nok til rådighed til at sænke kodødeligheden

Hvis kurven for kodødelighed skal knækkes, skal du først og fremmest sikre dig, at bemandingen på kvægbedriften er på plads til at skabe de forandringer, der skal til. 

Kort sagt er det på mange bedrifter mangel på hænder, der slår køerne ihjel.

Og de negative konsekvenser af for lav bemanding står nærmest i kø:

  • Man opdager ikke tingene i tide 
  • Man får ikke taget hånd om det, man bør 
  • Man har ikke overskud til at ændre de dårlige vaner  
  • Man afliver måske hurtigere i stedet for at bruge tid på at behandle. 

Man kan kort sagt ikke ændre noget, hvis man ikke har hænder nok til at være på forkant.

2. De rette kompetencer til at sikre sunde køer

Derudover er et vigtigt, at dem, som passer og holder opsyn med køerne, interesserer sig for køer. 

Det nytter ikke noget, at den som passer køer, drømmer om at køre rundt på marken. 

Eller at de medarbejdere, der tilbringer længst tid mellem køerne, ikke er fagligt klædt på til at passe højtydende malkekøer.

Det er vigtigt, at der er en ansvarlig, som kan træffe de rette beslutninger om, hvilke tiltag og behandlinger, som skal sættes i værk.

3. Fokus på kodødelighed kræver orientering af alle

Kun hvis alle ved, at kodødeligheden skal ned, får man den daglige drøftelse, som er så afgørende for, at man virkelig rykker noget. 

Og alle medarbejdere afløser jo i kostalden fra tid til anden, så køernes sundhed er relevant for alle på bedriften. 

Derfor bør alle medarbejdere på kvægbedriften vide:

  • Hvad den aktuelle dødelighed er
  • Hvad bedriftens mål er
  • Hvordan man har tænkt sig at nå det. 

Emneord

Vil du vide mere?