Planter

Effekter af pløjning på jordens mikrobielle mangfoldighed og aktivitet

Resumé

Undersøgelser i de to langvarige jordbearbejdningsdemoer i Danmark viste, at jordtypen var mere afgørende for sammensætningen af jordens mikrobiom end om der blev pløjet eller ej.

I 2018/2019 blev der taget jordprøver af overjorden i de langvarige jordbearbejdningsforsøg, til analyse af jordens mikrobiom. Efterfølgende har specialestuderende ved Århus Universitet, Jan-Christian Højer, analyseret resultaterne, som denne artikel gengiver.

Vil du vide mere?

Støttet af