Planter, Økologi

Bedømmelser af sygdomme i Landsforsøgene 2024 – Harlev

Udfører du bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene? Med dette kursus kan du holde dig fagligt ajour.

Dato
17. maj 2024

Pris
600 kr. ekskl. moms

Tidspunkt
09:00 - 13:00

Tilmeldingsfrist
14. maj 2024

Sted

Labingvej 12F
8462 Harlev

Indkørsel fra Labing Møllevej ved de tre mørke stålsiloer.

Program og tilmelding

Kurset henvender sig til dig, der skal udføre bedømmelser og registreringer i Landsforsøgene og registreringsnettet. For nye medarbejdere er deltagelsen i kurset essentielt. For erfarne konsulenter og forsøgsmedarbejdere kan det være en nyttig ajourføring af ”niveauer” og skalaer. Kurset fokuserer på øvelser og træning i bedømmelser af sygdomme.

Som et led i ”Aftalen om Landsforsøgene” forventes det, at forsøgsmedarbejdere skal være fagligt ajourførte ved bl.a. regelmæssigt at deltage i seminarer og kurser. Det tilstræbes, at forsøgslederen altid deltager på seminarer og kurser og er ansvarlig for at videreuddanne det øvrige personale i landsforsøgsenheden. 

Medarbejdere, der udfører bedømmelser og registreringer i forsøgene, skal så vidt muligt have deltaget i kursus i bedømmelser i Landsforsøgene eller være trænet af forsøgslederen, så de både har et godt kendskab til de aktuelle skadevoldere og eventuelle forvekslingsmuligheder og de anvendte bedømmelsesskalaer.

Tilmeld dig kurset senest den 14. maj kl. 12.

Vil du vide mere?