Kvæg

Giftige planter - Gaffel-Vortemælk

Beskrivelse, giftvirkning og behandling af Gaffel-Vortemælk.

Familie: Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

Slægt: Vortemælk (Euphorbia) Spurge

Art: Gaffel-Vortemælk (E. pelus), Petty Spurge

Udseende

Gaffel-Vortemælk er en 10-30 cm høj plante med mørkegrønne ovale blade, som er stilke­de og helkantede. Øverst har stænglen to - tre hovedgrene, der igen er gaffelgrenede, og som tilsammen danner en halvskærm med lysegrønne skåle af støtteblade, der indeslut­ter de ufuldstændige blomster. Planten blomstrer fra juni - september. Planten indehol­der en hvid mælkesaft. Gaffel-Vortemælk er enårig.

Voksesteder

Gaffel-Vortemælk vokser på sædskifte-arealer, arealer uden for omdrift, i vejkanter og i haver og parker.

Forvekslingsmuligheder

Gaffel-Vortemælk kan forveksles med Skærm-Vortemælk (Euphorbia helioscopie). Skærm-Vortemælk er større og har fint savtakkede blade. Alle Vortemælkarter indehol­der den hvide giftige mælkesaft som Gaffel-Vortemælk.

Giftvirkning

Den hvide mælkesaft i Gaffel-Vortemælk indeholder bl.a. giftstoffet euphorbon.

Gaffel-Vortemælk kan fremkalde forgiftninger hos alle husdyr. Giftvirkningen er mo­derat, og husdyr kan tåle mindre mængder af Gaffel-Vortemælk. Dyrene vil normalt vrage Gaffel-Vortemælk under afgræsning. Derimod kan Gaffel-Vortemælk give proble­mer i fodermidler, hvor dyrene ikke kan fravælge planten.

Symptomer

Ved kontakt med huden kan saften fra Vortemælk fremkalde betændelse med blæredan­nelse. Denne betændelse kan også opstå i munden på de dyr, der indtager Vortemælk.

Ved optagelse af Vortemælk er symptomerne mavesmerter, diarré, spytafsondring, svimmelhed, hovedrystelser, koma og død.

Behandling

Undgå at dyrene får foder med indhold af Vortemælk. Ved mindre forgiftninger vil symptomerne aftage efter 12 - 24 timer. Ved svære forgiftninger skal der tilkaldes dyr­læge.

Emneord

Vil du vide mere?