Natur og vandmiljø, Planter

Case: Et matrice-minivådområde er lille og effektivt

Gert Pedersen er ved at bygge et matrice-minivådområde, som trods en lille størrelse kan mindske udledningen af kvælstof på effektiv vis.

Landmand Gert Pedersen ved Holstebro er i gang med at bygge Danmarks første matrice-minivådområde opført under den nye tilskudsordning. Drænvandet skal ledes gennem to bassiner. Først et åbent bassin, hvor der bundfældes partikler, og derefter et bassin fyldt med pileflis, som
renser for kvælstof.
- Vi har valgt at bygge et matrice-minivådområde, fordi det falder godt ind i landskabet, og så fylder det ikke ret meget.
Vi har en meget dyrkningssikker jord, så vi ville ikke lægge beslag på mere jord end højst nødvendigt.

Billede 1

Renser drænvand fra 80 hektar
Anlægger fylder 0,16 hektar og afvander 80 hektar drænopland.
- Vi vil gerne være med til at mindske udledningen af kvælstof, og her er matrice-minivådområdet en meget effektiv løsning.
Set i forhold til efterafgrøder giver anlægget rigtig god mening.
- Det er spændende at være med i noget nyt, og vi vil gerne få det til at fungere og finde ud af, hvordan det er at arbejde med flis.

Fakta

Areal: 1,6 ha
Afvander: 80 ha
Kvælstofeffekt: 1.400 kg N pr. år

Vil du vide mere?

Støttet af