Kvæg

Værd at vide om BVD

Kort og godt om BVD - Bovin Virus Diarré - i kvægbesætninger: udbredelse, symptomer, risiko, sanering m.m.

Udbredelse af BVD

BVD hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg. I Danmark har vi med stor succes bekæmpet BVD. Således kunne kontrollen med BVD den 6. marts 2006 overgå fra bekæmpelsesprogram til overvågningsprogram. Mælkeleverende besætninger overvåges for BVD-antistoffer via tankmælksprøver én gang i kvartalet. Ikke mælkeleverende besætninger overvåges via slagteblodprøver.

Symptomer på BVD

Omløbninger eller kastninger i uventet omfang - eventuelt efterfulgt af svagtfødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed. Der kan også ses dyr med appetitløshed, depression, feber, rindende øjne og næsebor, samt sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes

Risiko af BVD for mennesker?

BVD angriber kun kvæg, og der er ingen sundhedsrisiko ved kontakt med smittede dyr.

Derfor kan landmanden og dennes familie uden risiko færdes i stalden, drikke mælken og spise kødet fra en besætning, der er smittet med BVD.

Besætningen er smittet med BVD - hvad sker der?

Mistænkt

Besætningen bliver sat under offentligt tilsyn, hvis der efter en rutineundersøgelse er mistanke om BVD i besætningen.

Derefter vil der blive udtaget nye prøver til afklaring af BVD-status.

Smittet

Hvis resultatet viser, at besætningen ikke er BVD-fri, forbliver besætningen under offentligt tilsyn. Det betyder, at der kun kan flyttes dyr fra besætningen efter tilladelse fra Fødevarestyrelsens veterinærenhed, og køerne må ikke bindes ud eller kælve på græs.

PI-dyr udgør en stor risiko for at overføre smitte til andre besætninger. Derfor er det ulovligt at sende disse dyr til slagtning eller eksport. PI-dyr er persistent (vedvarende) inficerede dyr. Dyrene danner typisk ikke antistoffer mod virus, men udskiller store mængder af virus gennem hele deres levetid.

Persistent inficeret (PI) dyr med små sår i mundhulen og på næse, tunge og læber.

Sanering for BVD i besætningen

Der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med SEGES, som skal godkendes af Fødevarestyrelsen

Erstatning ved BVD-smitte

SEGES Kvæg administrerer en erstatningsordning, der hjælper med at gennemføre handlingsplanen for besætningen.

For spørgsmål kontakt SEGES’ veterinære beredskab for kvæg.

Vil du vide mere?