Grise

Anbefalinger for håndtering af prøver for PRRS-virus ved PCR

Notat 2405: Anbefalingerne beskriver, hvordan spytprøver, haler/testikelvæske, og tungespidser udtages, håndteres, opbevares og transporteres til laboratorier til undersøgelse for PRRS-virus ved PCR-test.

I de senere år er danske dyrlæger begyndt at anvende prøvematerialer som spyt (OF/oral fluid), væske fra afklippede haler og testikler (PF/processing fluid) og senest tungespidser fra døde grise (TTF/tongue tip fluid) til undersøgelse for PRRS-virus (PRRSV) ved PCR-test. 

For spytprøver gælder det, at enzymer i spyttet kan nedbryde PRRS-virus specielt ved stuetemperatur. Undersøgelser på Københavns Universitet (KU) har vist, at opbevaring ved stuetemperatur medfører et signifikant tab af følsomhed i PCR-testen. Derfor er det vigtigt at lægge prøven på køl så hurtigt som muligt efter udtagningen.

Ved kastration opsamles testikler og haler i en plastikpose – maks. 20 kuld/pose. Tungespidser kan indsamles fra døde grise – mindst 20 stk. i en prøve. Efter indsamling, anbringes poserne på frost (- 20 °C). Undersøgelser på KU har vist, at opbevaring ved stuetemperatur medfører et betydeligt tab af følsomhed i PCR-testen. Det er derfor meget vigtigt at lægge prøven på frost så hurtigt som muligt efter udtagningen. Alle prøver skal være på køl ved forsendelse til laboratoriet. Notat 2405 afløser notat 2217.

Vil du vide mere?

Støttet af