Spise køer i stald

Kvæg

Ny afgørende viden om det metanreducerende Stof X til kvæg

Det metanreducerende fodertilskud ’Stof X’ har vist sig at spaltes til to molekyler i koens vom. Det ene kan genfindes i mælken – det andet har den metanreducerende effekt. Nu rettes fokus mod den aktive del – ’Stof X2’.

Effekten, doseringen og patentet var på plads. Forskerne var næsten klar til at afsløre det egentlige stof bag det hemmeligholdte Stof X, der kan reducere køernes metanudskillelse markant med 25 pct. Men så stødte ny viden til, som ændrede situationen, og som kræver en ny patentansøgning. 

Det forklarede professor og forsker ved Aarhus Universitet Mette Olaf Nielsen på SEGES Innovations fodringsdag.

Spaltning til to molekyler i vommen

For at opnå godkendelse af Stof X som fodertilskud hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA arbejder forskerne på at dokumentere en lang række faktorer. Blandt andet, at stoffet er sikkert at bruge for mennesker i forbindelse med konsum af mælk. Og her fandt de, at Stof X spaltes til 2 molekyler i koens vom. 

”Det ene molekyle ryger ud i mælken, mens det andet forbliver i vommen. Det er ikke som sådan problematisk, at det ene molekyle findes i mælken, men vi ønsker ikke for høje koncentrationer. Derfor spurgte vi os selv, om det måske er det molekyle, der forbliver i vommen, som egentligt er stoffets aktive metanreducerende del. I så fald står vi med et nyt stof – Stof X2,” forklarede Mette Olaf Nielsen. 

Og det har efterfølgende vist sig med al sandsynlighed at være tilfældet. Forskerne har afprøvet Stof X2 på et lille antal malkekøer og har opnået en metanreduktion på 25 pct., uden at det påvirker ydelse og foderoptag negativt. 

Fokus rettes mod at få godkendt Stof X2

I og med at Stof X kan genfindes i mælken, mens Stof X2 ikke kan, er det ifølge Mette Olaf Nielsen mest sandsynligt at få godkendt Stof X2 til alle drøvtyggere – også lakterende. 

”Derfor er vi nu i gang med en ny patentansøgning for Stof X2 og kan derfor endnu ikke afsløre, hvilket stof, der er tale om,” fortalte forskeren.

Sammen med sit hold arbejder hun samtidig videre på yderligere dokumentation af stoffet. Blandt andet hvor stor den metanreducerende effekt er, og om brugen er sikkert for dyr, forbrugere, landmænd samt uskadeligt for miljøet. 

Efter en evt. godkendelse hos EFSA skal stoffet afprøves i praksis i større skala og siden produceres i en form, som landmanden nemt kan dosere. Der er med andre ord endnu godt stykke vej, indtil landmanden står med det endelige produkt i hånden.   

Stof X2 skal indgå i en tretrinsraket

Målet er, at Stof X2 skal indgå i et metanhæmmende ”triple-action-foderadditiv”, der ved at kombinere tre forskellige virkemidler, tilsammen ventes at kunne hæmme metanproduktionen med 50 pct. 

De tre virkemidler er:

 1. Begrænsning af metandannelsen med Stof X2 
  Det er en gruppe af mikroorganismer – de såkaldte arkæer – der producerer metanen i vommen. Stof X2 hæmmer det enzym i arkæerne, der er nødvendigt for, at de kan omdanne brint til metan
   
 2. Begrænsning af tilgængeligheden af brint 
  Der bliver dannet brint, når bakterierne i vommen forgærer foderet. Ved at bruge probiotiske bakterier, som kan forbruge brint i andre processer, mindskes arkæernes adgang til brint.
   
 3. Begrænsning af mængden af arkæer i vommen 
  Mængden af arkæer i koens vom bliver begrænset med specielle mælkesyrebakterier og naturligt forekommende vira.

Vil du vide mere?

Støttet af

 • Logo for Innovationsfonden 2019