Grise

Indretning kan forbedre hygiejne i farestier

Resumé

Meddelelse 1288: I farestier til løse søer, hvor der var delvist fast gulv, blev hygiejnen på det faste gulv forbedret ved at placere soens krybbe på spaltegulvet fremfor på det faste gulv samt opsætte en ’gødevæg’. Placering af krybbe på spaltegulvet reducerede risiko for foderspild og dermed for fugt på det faste gulv. 

Placering af en gødevæg medvirkede til, at soen i højere grad ved gødningsafsætning placerede sin bagpart, hvor der var spaltegulv, og dermed forbedredes hygiejnen på det faste gulv. Hygiejnen var bedst i de første uger af søernes opholdstid i farestierne. Derefter faldt andelen af stier, hvor det faste gulv blev vurderet tørt, betydeligt.

Resultaterne fra forsøget understøttede tidligere forsøg og erfaringer med hensyn til, at der kan være behov for daglig rengøring af en andel af farestier, hvis de er indrettet med delvist fast gulv.

Fremover forventes flere søer at være i løse i diegivningsperioden. Samtidigt er der krav til at sikre lav miljøbelastning fra griseproduktionen. Samlet fører det til interesse for at indrette farestier til løse søer med delvist fast gulv, da et delvist fast gulv reducerer gylleoverfladen og dermed alt andet lige fordampningen.

For at opnå den fulde effekt af reduceret gylleoverflade er det vigtigt, at det faste gulv kan holdes rent og tørt. Et tørt, fast gulv gør det nemmere at tildele rode-/beskæftigelsesmaterialer til grisene samtidig med, at det tørre gulv er vigtigt for grisenes sundhed og trivsel, samt for arbejdsmiljø og -opgaver.

Vil du vide mere?

Støttet af