Kvæg

Regler når du skal have slagtedyr aflivet på ejendommen

Den danske Gårdslagtningsmodel er bortfaldet, og slagtning af håndterbare dyr kommer til at følge reglerne for slagtning af uhåndterbare dyr. Reglerne for nødslagtning samt hjemmeslagtning til egen husholdning ændres ikke.

9. maj 2024 kom der nye regler for slagtning af dyr på bedriften.

Det betyder, at den danske Gårdslagtningsmodel bortfalder. Slagtning af håndterbare dyr, som typisk var de dyr, der blev slagtet under gårdslagtningsmodellen, kommer til at følge reglerne for slagtning af uhåndterbare dyr. 

Reglerne for nødslagtning samt hjemmeslagtning til egen husholdning ændres ikke.

Regler for slagtning af dyr på bedriften indebærer, at: 

  1. Vagtembedsdyrlæge skal foretage levendesyn (AM-kontrol), overvære aflivning og afblødning samt attestere AM-kontrollen og at aflivning og afblødning er foretaget korrekt
  2. En anden person, typisk slagteren, afliver og afbløder dyret/dyrene
  3. Der må slagtes op til tre kreaturer (tre heste, seks grise, 9 får/geder) ved én lejlighed. 
  4. En lejlighed defineres som AM-kontrol + aflivning og afblødning + pålæsning af slagtekrop(-pe) på transportmiddel. Herefter kan en ny lejlighed påbegyndes, dvs. der kan godt aflives og transporteres flere end tre dyr pr. gang.
  5. Transportmidlet skal være under slagteriets autorisation. Det er ikke nærmere defineret hvordan transportmidlet skal være indrettet.

Regelændringen skyldes, at Gårdslagtningsmodellen ikke kunne godkendes i EU-regi.

Vil du vide mere?