Natur og vandmiljø

Udvikling af løsninger til klimamodstandsdygtighed i landbrug og skovbrug i den europæiske boreale region

Precilience er et nyt Horizon Europe-projekt på €10 millioner, som vil udvikle præcisionsløsninger med landmænd, skovbrugere, jordejere og andre aktører for at øge klimamodstandsdygtigheden i de boreale regioner i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Som partner i Precilience vil SEGES Innovation komme til at arbejde med bæredygtig vandforvaltning for landbrug i et skiftende klima.

Klimaændringer påvirker boreale regioner og deres samfund alvorligt, da disse områder opvarmes 3 gange hurtigere end det globale gennemsnit. Landmænd, skovbrugere og jordejere står over for betydelige udfordringer med at reagere på disse skiftende forhold. Det skaber et presserende behov for afprøvede løsninger, der kan hjælpe dem med at tilpasse sig og forberede sig på en bæredygtig fremtid. Precilience sigter mod præcis dette: 

konkrete løsninger, der øger klimamodstandsdygtigheden i det landbrug og skovbrug, som vores samfund er afhængige af.

Precilience vil arbejde på at bygge bro mellem videnskab og målrettet praktisk implementering af lokale aktører gennem samarbejde. Projektets resultater vil blive udviklet i samarbejde med interessenter. Det resulterer i realiserbare løsninger udviklet af dem, der skal bruge dem og kan drage fordel af dem. Projektet sigter mod at udvide brugen af lokalt implementerede løsninger til andre egnede regioner ved at demonstrere deres egnethed i et reelt produktionsmiljø.

Løsningerne vil blive udviklet og testet i 11 fokale og 4 replicerende regioner i den boreale region i Europa, i tæt samarbejde med organisationer i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige.

Emner, som projektet vil udforske, inkluderer:

  • Samskabelse af tilpasningsstrategier
  • Diversificering af landbrugsproduktion
  • Bæredygtig vandforvaltning og genbrug
  • Forbedring af jordfunktion
  • Vurdering af sårbare skovtyper
  • Innovativ skovfornyelse på tørkeudsatte steder
  • Nær-naturlig skovforvaltning.

Enkeltpersoner og organisationer opfordres til at involvere sig, til at rådgive, dele erfaringer og viden samt hjælpe med at forme, hvad der vil blive et vigtigt projekt. Det involverer et partnerskab af 16 organisationer ledet af Naturressourceinstituttet i Finland (Luke) og omfatter: 

Aarhus Universitet, Norsk Institut for Bioøkonomi (NIBIO), Estlands Universitet for Biovidenskab, Luontoa Consulting, Oppla, Sveriges Landbrugsuniversitet, Tekniske Universitet München, Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut, Skogkurs Skovbrugsforlængelsesinstitut Norge, Østfold Amtskommune, Indre Østfold Kommune, SEGES Innovation, Jordbeskyttelse Estland, Eesti Erametsaliit og Riigimetsa Majandamise Keskus.

Ved at forsyne landmænd, skovbrugere, jordejere og andre aktører med konkrete løsninger til at tilpasse sig klimaforandringer, sigter Precilience mod at støtte naturpositive resultater, The European Green Deal and worldwide action under the Global Biodiversity Framework, og fremskynde bevaring og genopretning af naturen.

Find ud af mere på: www.precilience.eu

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo Horizon Europe
Partnerlogoer til projektet Precilience