Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - juni 2024

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - juni 2024

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet pr. 6. juni 2024.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a.  Økologiske besætninger

Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Racer KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.201 33,8 488 7,5 1.625 24,9 2.203 33,8
HOL 37.729 35,3 4.726 4,4 30.468 28,5 33.936 31,8
JER 14.222 59,2 2.558 11,7 1.260 5,2 5.990 24,9

Tabel 1a. Konventionelle besætninger

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 17.154 29,6 3.622 6,3 22.632 39,1 14.477 25,0
HOL 247.163 27,6 34.366 3,8 674.411 41,8 240.527 26,8
JER 115.748 60,9 31.198 16,3 7.808 4,1 36.340 19,0

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Malkekvæg 

Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder (obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)
 
Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 11.077 55,30 8.475 42,31
Køer - 1. lakt. 3.595 24,00 6.127 40,90
Køer - 2. lakt. 2.367 17,93 4.842 36,67
Køer - øvr. lakt. 2.316 14,31 4.813 29,74
DH Kvier 179.475 65,14 90.267 32,76
Køer - 1. lakt. 48.395 21,14 118.529 51,78
Køer - 2. lakt. 26.871 13,57 86.664 43,76
Køer - øvr. lakt. 30.151 10,02 109.419 36,37
Jersey Kvier 65.659 89,98 4.093 5,61
Køer - 1. lakt. 27.851 54,99 1.860 3,67
Køer - 2. lakt. 18.425 46,17 1.316 3,30
Køer - øvr. lakt. 18.035 34,92 1.799 3,48

Tabel 1b. Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 20 0,10 460 2,30
Køer - 1. lakt. 1.135 7,58 4.125 27,53
Køer - 2. lakt. 1.168 8,85 4.827 36,56
Køer - øvr. lakt. 1.787 11,04 7.268 44,91
DH Kvier 317 0,12 5.463 1,98
Køer - 1. lakt. 7.970 3,48 54.031 23,60
Køer - 2. lakt. 11.045 5,58 73.462 37,09
Køer - øvr. lakt. 19.759 6,57 141.507 47,04
Jersey Kvier 435 0,60 2.782 3,81
Køer - 1. lakt. 8.979 17,73 11.957 23,61
Køer - 2. lakt. 9.109 22,83 11.053 27,70
Køer - øvr. lakt. 15.233 29,49 16.583 32,11

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

 

Tabel 2a

Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 201 81,09
Køer - 1. lakt. 180 54,44
Køer - 2. lakt. 163 49,69
Køer - øvr. lakt. 159 44,65
DH Kvier 1.515 85,54
Køer - 1. lakt. 1.507 48,97
Køer - 2. lakt. 1.471 42,62
Køer - øvr. lakt. 1.528 40,38
Jersey Kvier 343 98,54
Køer - 1. lakt. 310 95,81
Køer - 2. lakt. 297 95,29
Køer - øvr. lakt. 290 93,10

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b: Malkekvæg

Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.005 62,95 5.483 34,50
Køer - 1. lakt. 3.198 37,03 1.891 21,90
Køer - 2. lakt. 2.078 29,40 1.297 18,35
Køer - øvr. lakt. 2.030 21,98 1.354 14,66
DH Kvier 178.015 71,96 65.085 26,31
Køer - 1. lakt. 46.889 38,80 32.469 26,87
Køer - 2. lakt. 25.573 28,15 18.969 20,88
Køer - øvr. lakt. 28.650 21,76 21.785 16,54
Jersey Kvier 64.750 90,58 3.594 5,03
Køer - 1. lakt. 27.383 55,87 1.368 2,79
Køer - 2. lakt. 18.042 47,07 981 2,56
Køer - øvr. lakt. 17.688 35,98 1.276 2,60

Tabel 2b: Kødkvæg

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 16 0,10 390 2,45
Køer - 1. lakt. 829 9,60 2.718 31,47
Køer - 2. lakt. 828 11,72 2.864 40,53
Køer - øvr. lakt. 1.384 14,98 4.469 48,38
DH Kvier 255 0,10 4.031 1,63
Køer - 1. lakt. 6.696 5,54 34.797 28,79
Køer - 2. lakt. 8.099 8,91 38.209 42,06
Køer - øvr. lakt. 14.101 10,71 67.138 50,99
Jersey Kvier 425 0,59 2.717 3,80
Køer - 1. lakt. 8.876 18,11 11.381 23,22
Køer - 2. lakt. 8.845 23,08 10.460 27,29
Køer - øvr. lakt. 14.639 29,78 15.551 31,64

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c: Malkekvæg

Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg)

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.778 79,00 1.701 19,83
Køer - 1. lakt. 2.101 49,19 751 17,58
Køer - 2. lakt. 1.293 38,40 497 14,76
Køer - øvr. lakt. 1.254 29,60 515 12,16
DH Kvier 117.761 86,16 18.130 13,27
Køer - 1. lakt. 29.256 51,62 12.018 21,21
Køer - 2. lakt. 14.373 36,20 7.305 18,40
Køer - øvr. lakt. 15.713 27,83 8.481 15,02
Jersey Kvier 35.453 97,74 392 1,08
Køer - 1. lakt. 14.900 66,39 329 1,47
Køer - 2. lakt. 9.915 56,61 255 1,46
Køer - øvr. lakt. 9.549 41,52 407 1,77

Tabel 2c: Kødkvæg

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8 0,09 93 1,08
Køer - 1. lakt. 553 12,95 866 20,28
Køer - 2. lakt. 544 16,16 1033 30,68
Køer - øvr. lakt. 889 20,99 1578 37,25
DH Kvier 150 0,11 630 0,46
Køer - 1. lakt. 3.783 6,67 11.618 20,50
Køer - 2. lakt. 4.504 11,35 13.518 34,05
Køer - øvr. lakt. 7.919 14,02 24.357 43,13
Jersey Kvier 158 0,44 270 0,74
Køer - 1. lakt. 4.070 18,13 3.145 14,01
Køer - 2. lakt. 4.212 24,05 3.134 17,89
Køer - øvr. lakt. 7.622 33,14 5.421 23,57

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 163 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 79,0 19,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,4 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,4 10,4
IO56 64,6 70,0

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 1295 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 84,6 14,7
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,3 8,1
IO56 64,0 70,6

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg
Antal besætninger i gns.: 338 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 97,0 1,6
Kviens alder ved 1. inseminering 14,2 14,6
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,0 7,7
IO56 60,4 53,7

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 98 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 49,0 18,4 12,4 20,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,6 83,9 91,2 90,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,28 2,27 2,09 2,15
Køernes gennemsnitlige NTM 9,4 7,6 3,3 3,2
IO56 59,7 65,3 59,2 64,6

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 738 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,5 21,8 7,3 17,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,5 91,1 94,9 98,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,41 2,44 2,33 2,32
Køernes gennemsnitlige NTM 8,0 5,7 2,9 2,4
IO56 53,9 64,6 61,1 63,8

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 297 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 67,9 1,8 18,8 11,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 90,3 110,9 92,5 114,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,99 1,99 1,94 1,96
Køernes gennemsnitlige NTM 5,9 3,3 1,0 1,2
IO56 57,2 67,2 60,5 64,3

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 81 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,5 17,2 15,9 28,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,0 77,8 82,0 77,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,03 2,93 2,88 2,83
Køernes gennemsnitlige NTM 10,2 7,9 2,2 2,8
IO56 55,2 59,9 54,7 62,9

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 627 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,6 19,0 12,4 31,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,7 88,3 83,5 87,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,24 3,18 3,05 3,00
Køernes gennemsnitlige NTM 7,2 4,8 0,4 0,3
IO56 46,2 58,7 49,2 59,6

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 283 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 58,9 2,0 23,8 15,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,8 96,9 87,2 101,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,66 2,54 2,58 2,54
Køernes gennemsnitlige NTM 5,7 1,7 0,1 -1,0
IO56 53,8 59,3 57,1 61,8

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 71 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,8 14,6 21,8 32,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,6 83,3 81,6 87,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,17 3,19 3,00 2,92
Køernes gennemsnitlige NTM 7,3 3,5 -0,7 -0,3
IO56 53,1 53,9 48,7 60,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 617 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 28,9 16,8 15,3 38,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,9 91,0 85,8 89,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,43 3,31 3,20 3,16
Køernes gennemsnitlige NTM 5,0 1,7 -2,0 -2,7
IO56 45,3 55,6 47,5 58,1

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 270 KSS Alm. sæd KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,7 1,9 31,9 21,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,3 96,7 85,3 95,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,76 2,60 2,66 2,66
Køernes gennemsnitlige NTM 2,7 -1,9 -3,2 -3,8
IO56 53,4 63,4 57,7 66,2

Vil du vide mere?